ఏమి చెప్పుదున్ గురునాధ…

ఇది ఏదో మహా భారతం ఎవరికో డిక్టేట్ చేస్తూ… మధ్యలో కంటిన్యుటీ కోసం అన్న మాట కాదు. అది మన 8 th క్లాసు తొలి రోజులు. ఓ రోజు క్లాసులో ఎవరూ టీచర్ లేక పోయేసరికి… నేను క్లాసు ని అజమాయిషీ చేస్తున్నాను (బోయ్స్ వరకు మాత్రమే.. Girls కి పద్మజ లీడర్ గ ఉండేది.) మన క్లాసు మేట్ గురునాథ రెడ్డి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటె తనని స్కేల్ తో కొట్ట బోయాను . అంతే తను నన్ను కింద పడేసి.. చేతి మీద పడ్డాడు.. అంతే ముల్లోకాలు ఓ సారి కళ్ళ ముందు కనపడ్డాయి.. చేయి విరిగిందని అనుకున్నారంతా.. అదీ కుడి చేయి … నన్ను అందరు రమణ సర్ టెన్త్ క్లాసు లో ఉంటె ఆ క్లాసు (రూం 2 ) లో కూర్చో పెట్టి మా నాన్న కి కబురు పంపించారు.. నాన్న వస్తూనే.. అప్పట్లో నాకు ఆప్తుడు ఐన త్యాగ రాజు (తను బెంగళూరు లో ఉన్నాడు.. కాని వివరాలు తెలియవు) తో కలిసి ప్రమీల టాకీస్ కి ఎదురుగా ఉన్న పుత్తూర్ డాక్టర్ రాజు గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు.. చేయి బెణికింది.. ట్విస్ట్ అయ్యింది.. విరగలేదు అని చెప్పారు. కట్టు కట్టారు. ఆ బాధ మరిచి పోవటం కోసం… ఎం. ఎస్. ఆర్ లో సింహ బలుడు సినిమా కి తీసు కెళ్ళారు నాన్న గారు. త్వర లో వచ్చే పరీక్ష ల గురించి కొంచం దిగులు ఎలా రాయాలా అని.. ఇంటికి వెళ్ళిన తరువాతి రోజు… చూడటానికి స్వర్ణ, ప్రమీల వచ్చారు. ఇంత జరిగాక.. గురునాథ రెడ్డి తో ఎనిమి కొట్టానని వేరే చెప్పాలా…?

గురు మన ఫంక్షన్ లో కలసినప్పుడు కూడా ఇదే గుర్తు చేసాను. తను నెల్లూర్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఓ సారి హైదరాబాద్ లో కూడా కలిశాను.

ఆ రోజు కోపగించుకున్నా .. ఈ రోజు గురునాథ రెడ్డి కి మనస్పూర్తి గ రుణ పడి ఉన్నాను. ఎందుకంటే.. 30 సంవత్సరాల తరవాత.. మన ఫ్రెండ్స్ కొంత మంది నన్ను మరిచి పోయారు. ఎప్పుడైతే ఈ ఇంసిడెంట్ చెప్పానో.. అందరికి నేను గుర్తు వచ్చాను.. గురు ఆ రోజు అంత ముందు చూపుతో నా చేయి మడత పెట్టి ఉండక పోతే.. మీ అందరి స్మృతి పధాలలో కనుమరుగై పోయి ఉందును. హన్నా.. విధి ఎంత బలీయమైనది కదా..?

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

One Response to ఏమి చెప్పుదున్ గురునాధ…

  1. Dr. Vijayakrishna says:

    Cooooooooooooooooooool Ram.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s