ఎవరో చెప్పుకోండి

evaru ithanu?

ఈ ఫోటో లో ఉన్న మన క్లాసు మేట్ ఎవరో చెప్పుకోండి. మీ జవాబు ని కింద ఉన్న కామెంట్స్ సెక్షన్ లో రాసి పంపండి

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

5 Responses to ఎవరో చెప్పుకోండి

  1. T.PATTABHI RAMAN says:

    అతడు ఎవరో కాదు ఆనాటి చిలిపి కృష్ణుడు ఈనాటి కే కే కృష్ణప్రసాద్

  2. Balasubramanyam says:

    It’s none other than our KKP !!!

  3. Hi bala,
    i know u will identify him correctly because u r standing next to him

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s