“మన పట్టాభి బ్లాగాడోచ్!”

నాకు సరిగ్గా గుర్తు లేదు కాని, అప్పట్లో విజయకృష్ణ క్లాసు లీడర్ గ చాల బాగా లీడ్ చేసే వాడు. అతని చేతిలో స్కేల్ చూస్తేనే మాకందరికీ భయమే. మరి ఆరవ క్లాసు లో గోపాల్ ( అతను ఇప్పడు టీచర్ గ ఉన్నాడు) ను స్కేల్ తో కొట్టడం జరిగింది. అంతే… అతను ఇంటర్వెల్ లో వాళ్ళ అక్క శాంతి (అప్పడు ఆమె ఎనిమిదవ తరగతి) ని పిలుచుకు వచ్చి అడిగించాడు. ఆ సమయంలో ఇంకొక విద్యార్థి ఫజులుద్దిన్ చాల తమాషా గ తమిళ్ లో “అవన్ (విజయకృష్ణ) ఎన్న కూడా దానన్ అడిచాన్, నాన్ యార్ కి ట్ట పోయ్ సోల్రదు” అని. ఇది ఆ సమయం లో అందరు విని ఘొల్లున నవ్వేసారు . పాపం ఆమె సైలెంట్ గ వెళ్లి పోయింది.

అలాగే నేను పదవ తరగతి లో ఉన్నప్పుడు, నేనే అందరికంటే చాల పొడవు గ ఉండేవాడిని. (తాటి చెట్టు లో సగం ఉండే వాడిని…అర్థం చేసు కొండి ప్లీజ్). ఆ రోజు స్కూల్ పీపుల్ లీడర్ ప్రేయర్ సమయంలో రాలేదు. అప్పడు నేను పొట్టిగా ఉన్నానని లినే లో ముందర నిల బెట్టినారు. అప్పడు మన ఫ్రెండ్ సురేష్ (ఇప్పడు అతను కూడా స్కూల్ టీచర్) నన్ను ముందరికి తోసి నాడు. సరిగ్గా ప్రేయర్ టైం కాబట్టి నేను పరుగు న స్టేజి మీదకు ఎక్కినాను. ఆ సమయంలో మనకు శ్రీ కోదండ రెడ్డి గారు, హెడ్ మాస్టర్ గ ఉన్నారు. చాల వరకు ఆ సర్ ఎప్పుడు కోపం గ నే ఉంటారు. నేను స్టేజి ఎక్కే సరికి, ఆయన తో పాటు అందరు స్కూల్ మొత్తం విద్యార్థులు నవ్వేసారు. ఆ రోజు ప్రేయర్ చాల తమాషా గ జరిగింది.

ఇప్పటికి ఇంతటి తో సమాప్తం. మిగతా విషయాలు తరువాతి కలయిక లో !!! అంత వరకు సెలవు.

మీ
పట్టాభి రామన్

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

One Response to “మన పట్టాభి బ్లాగాడోచ్!”

  1. రామకృష్ణ says:

    స్కేల్ తో కొడితే, యు. ఎస్. లో డైరెక్టర్ అవుతారన్న విజయ (కృష్ణ) రహస్యం మాకు తెలియలేదు కదా… ప్చ్..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s