మరుగున పడ్డ ఓ మంచి పాట

ఓ మొరటైన, నిజాయితీ గల చదువు లేని మనిషి కి, ఓ చక్కనైన చదువుకున్న వ్యక్తి కి మధ్య ఏర్పడే అనురాగానికి  హృద్యమైన సాహిత్య రూపమే ఈ పాట. ఎందుకో అంత ఎక్కువ గ పాపులర్ కాలేదు కాని చాల చక్కటి సాహిత్యం, సంగీతం ఉన్న పాట ఇది. కోటి సంగీతం సమకూర్చినప్పటికీ  అక్కడక్కడ ఇళయ రాజ గుర్తోస్తుంటారు పాట వింటుంటే. తారక రాముడు లో శ్రీకాంత్ సౌందర్య ల పై చిత్రీకరించారీ పాట. ఎస్. పీ, చిత్ర లు పాడారీ పాటని.

పాట పల్లవి ఇలా ఉంటుంది.

కోపం వస్తే మండుటెండ..
మనసు మాత్రం వెండి కొండ..
వాన మబ్బు లాంటి మార్గం నీదయ..

మాకు తెలుసా మంచి చెడ్డ..
నువ్వు చెపితే నేర్చుకుంట..
అంతా నీ దయ..

నీ అల్లర్లో అందం
నీ అలకల్లో  అందం
నన్ను కవ్వించి నవ్వించేనీ నేస్తమే మంచి గంధం

పైన ఉన్న పదాలలో నాయిక “నీదయ” అంటే అదే పదాన్ని  విడ గొట్టి “నీ దయ” అని హీరో చెప్పటం చక్కటి సాహిత్య విన్యాసం.

ఇలా సాగుతుందీ పాట.  మొదటి చరణం లో

“చెర్లో ఉన్న చాకి రేవు బండ నేనటా
గుళ్ళో ఉన్న అమ్మ వారి బొమ్మ నీవటా  “

అని కథానాయకుడు “తానెక్కడా.. తనెక్కడా” అని  నాయికతో  పోల్చుకుంటే

“మురికిని కడిగినా,
మనసుని కడిగినా
రెండు రాళ్ళు చేసేదోకటే
పేర్లే వేరటా ”

అని నాయిక ఎంతో సున్నితం గ అతనికి తనకి తేడా లేదని పోల్చి చెపుతుంది.

సిరివెన్నెల ప్రతిభ సరళమైన పదాలలో, రెండు భిన్న ధ్రువాల మధ్య సారూప్యతని తెలియ పరచటం లో కనపడుతుంది. క్లిష్టమైన emotions ని వ్యక్తీకరించటానికి కష్టమైన పదాలు వాడనవసరం లేదనటానికి ఈ పాట ఓ ఉదాహరణ.

Advertisements
This entry was posted in సినిమాలు-సాహిత్యం. Bookmark the permalink.

One Response to మరుగున పడ్డ ఓ మంచి పాట

  1. ఇది ఎంతో మంచి పాట..
    నాకు కూడా ఇష్టమంట…
    గుర్తు చేసినందుకు మీకు థాక్సంట

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s