అమ్మో … శివరాత్రి..!!!

1979 లో వచ్చిన శివరాత్రి మాత్రం ఎప్పటికి గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలను మిగిల్చింది. అప్పుడు ఎనిమిదో తరగతి లో ఉన్నాము. ప్రతి శివరాత్రి, మన వాళ్ళు రాత్రంతా  జాగరణ చేసేవారు. భక్తి ఎక్కువయ్యి అనుకునేరు.. ఇంట్లో వాళ్ళు ఆ రోజు అర్ధ రాత్రి వేసే special film show చూడటానికి అనుమతి ఇచ్చే వాళ్ళు. ఏ ఏ కొటాయి (theatre) లో  ఏ  ఏ special shows వేస్తున్నారో ముందుగానే వాకబు చేసుకుని, సినిమా ప్లాన్ వేసేవాళ్ళు. తరవాతి రోజు ఆ చిత్రాల విశ్లేషణ ఉండేది స్కూల్లో.  వాళ్ళకు చెవులు అప్పగించి వినేవాడిని .

ఎప్పుడూ జాగరణ  చేయని నేను , ఆ సంవత్సరం ఎలాగైనా చేయాలనీ నిర్ణయించుకున్నాను. ఇంకేముంది.. ఇంట్లో అనుమతి తీసుకున్నాను.. రేపు నేను కూడా ఓ చిత్రం గురించి పెద్ద పుడింగి లాగ విశ్లేషించవచ్చు అన్న వూహ రాగానే… తనువు పులకించిపోయింది..

ప్రతాప్ టాకీసు లో మన “తలైవర్” ఎన్. టీ. ఆర్ చిత్రం “బందిపోటు” special midnight show గ వేస్తున్నారు. రాత్రి ఒక గంటకు  సినిమా మొదలు. అది చూడటానికి నేను ఒక్కన్నే వెళ్లాను. నేను మేలుకుంటున్నానని, నాన్న కూడా ఏదో సినిమా కి వెళ్లారు. సినిమా చూసి తెల్లవారు జాము నాలుగు గంటలకు  నేను ఇంటికి ముందుగా  వచ్చాను. తలుపు తీసి గడియ పెట్ట్టుకుని కాసేపు అలా మేను వాల్చాను.

ఇక్కడ సీను కట్ చేస్తే…

నేను నడుచుకుంటూ వెళ్లి తలుపు తీసాను. ముందు రౌద్ర రూపం లో నాన్న… వెనక ఇరుగు పొరుగు సుమారు పది మంది ఉన్నారు నా వైపు ఆందోళన గా చూస్తూ. నాన్న ఇంట్లో అడుగు పెడుతూనే… నా చెంపలు చెళ్ళు మన్నాయి…. మంటున్నాయి.. ఉరుముల్లేని  వానలాగా ఇదేంటి అని ఆశ్చర్య పోవటం నా వంతయింది.. తన వెనకే వచ్చిన ఇరుగు పొరుగు.. “అదేంటి బాబు … అలా నిద్రపోయావు… మీ నాన్న నిన్ను లేపటానికి రెండు గంటలుగా ప్రయత్నిస్తూనే వున్నారు.. ఇలా నిద్ర పోతే ఎలా..” అని చెప్పటం… అది వింటూనే.. నాన్న అగ్గి మీద గుగ్గిలం లాగ ఇంకా మండటం.. వారు చూపిస్తోంది సానుభూతా… మంట ఇంకా ఎగదోస్తున్నారా తెలియని మీమాంస..

అందరి దీవెనలూ అయ్యాక.. ఇల్లు తేరిపార చూస్తే… చుట్టూ చిన్న చిన్న రాళ్ళు.. నీళ్ళ ఆనవాళ్ళు. పరక (చీపురు) పుల్లలు.. కిటికీ నుండి విసరబడ్డ ఇవన్నీ నన్ను నిద్రలేపటానికి  ప్రయత్నించిన  విఫల సైనికుల్లా నన్ను పరిహసిస్తుంటే…  ఓ వారం రోజులు ఆ వీధిలో తలెత్తుకు తిరిగితే వొట్టు.. ఆ ఏమిటంటున్నారూ … నా తరవాత జాగరణ ఎప్పుడూ చేశానూ అనా…? ఇంత జరిగాక మళ్ళీ జాగరణా…? అమ్మో… !

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

4 Responses to అమ్మో … శివరాత్రి..!!!

  1. Jagarana ee sivarathriki cheydaleda?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s