తాదాత్మ్యతకి ప్రతీక అయిన లతా పాట

కొన్ని పాటలు వింటే.. ఈ పాటలు వినే అదృష్టం కలిగినందుకు ఆనందించాలి. తాను ఆరాధించే వ్యక్తిని కొలుస్తూ… “తనని తాకి  ధూళి కూడా  క్షణం లో చందనమౌతుంది, తన పరిమళంతో, తన తనువు పరిమళిస్తుంది” అన్న భావం వచ్చే ఈ పాట… .తుమ్హారే లియే అన్న చిత్రం లో లతా పాడింది. ఈ పాట విన్న ప్రతి సారి తెలియని లోకాలకు వెళ్ళిపోతుంటాను. ఆ పాట లోని పంక్తులు  … అందులోని భావం ఎంతో సున్నితం గా ఉంటుంది.  ఆ పాట సాహిత్యం మీ కోసం..

 

तुम्हें  देखती    हूँ  तो  लगता  है  ऐसे ,
के  जैसे  युगों  से  तुम्हे  जानती  हूँ
अगर  तुम  हो  सागर , मैं  प्यासी  नदी  हूँ ,
अगर  तुम  हो  सावन , मैं  जलती  कलि   हूँ
पिया  तुम  हो  सागर …

**

मुझे  मेरी  नींदे , मेरा  चैन  दे  दो ,
मुझे  मेरे  सपनों  की  एक  रैन  दे  दो  ना
येही  बात  पहले  भी  तुम  से  कही  थी ,
वोही  बात  फिर  आज  दोहरा  रही  हूँ
पिया  तुम  हो  सागर

**

तुम्हे  छू  के  पल  में  बनी  धूल  चन्दन
तुम्हारी  महक  से  महकने  लगे  तन
महकने  लगे  तन …
मेरे  पास  आओ  गले  से  लगाओ
पिया  और  तुमसे  मैं  क्या  चाहती  हूँ

तुम्हें  देखती    हूँ  तो  लगता  है  ऐसे ,
के  जैसे  युगों  से  तुम्हे  जानती  हूँ

अगर  तुम  हो  सागर 

**

मुरलिया  समझ  कर  मुझे  तुम  उठा  लो
बस  एक  बार  होठों  से  अपने  लगा  लो  ना
एक  बार  होठों  से …
कोई  सुर  तो  जागे  मेरी  धडकनों  में
के  मैं  अपनी  सरगम  से  रूठी  हुई  हूँ

तुम्हें  देखती    हूँ  तो  लगता  है  ऐसे ,
के  जैसे  युगों  से  तुम्हे  जानती  हूँ
अगर  तुम  हो  सागर , मैं  प्यासी   नदी  हूँ
अगर  तुम  हो  सावन  मैं  जलती  कलि  हूँ

पिया  तुम  हो  सागर … 

 

Advertisements
This entry was posted in సినిమాలు-సాహిత్యం. Bookmark the permalink.

One Response to తాదాత్మ్యతకి ప్రతీక అయిన లతా పాట

  1. నాకు తెలుసుగా ఈ పాట…:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s