ఈ పాట పల్లవి చెప్పుకోండి

కొన్ని పాటలు చిన్నప్పటి నుండి వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటి ఓ చక్కని పాటలోని రెండో చరణం ఇది. పాట పల్లవి కనుక్కోగలరా ..?

దేశానికాయువు పోసే ఈ పల్లెలు
చల్లంగా ఉండిన నాడే సౌభాగ్యము
సత్యం, ధర్మం నిలిపితే
న్యాయం కోసం పోరితే
పేదల సేవలు చేయుటే జీవితం

 

Advertisements
This entry was posted in సినిమాలు-సాహిత్యం. Bookmark the permalink.

2 Responses to ఈ పాట పల్లవి చెప్పుకోండి

  1. కృష్ణగారి “గల గల పారుతున్న గోదారిలా..”
    right?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s