అతడిని అంత సమీపంగా చూస్తానని కలలో కూడా అనుకోలేదు..

ఎంతో కాలం గా ఆరాధించే వ్యక్తిని చేతికందేంత దూరం లో కనపడితే మీరేం చేస్తారు..? నేను మాత్రం మంత్ర ముగ్దుడల్లె చేష్టలుడిగి కనీసం అతడిని పలకరించే ధైర్యం చేయలేక పోయాను. ఎన్నో ఏళ్ళుగా అతని పాటలు వింటూ, అతడి గాత్ర వైవిధ్యానికి అచ్చేరువొందుతూ, నన్ను ఆట పట్టించడానికి  ఇంట్లో వారు అతడి పై ఏవైనా విసుర్లు విసిరితే ఉడుక్కుంటూ యుద్ధం చేసే నాకు , ఫిబ్రవరి 16, 2009  న అనుకోకుండా అతడు తారస పడ్డారు. చిత్తూర్ వెళ్ళాను అప్పట్లో. మా సూరి బావ, “ఎలాగూ వచ్చావు కదా.. మా తమ్ముడ్ని నీతో పాటు పంపిస్తాను.. నీకు కాణిపాకం లో దర్శనం చేయించటానికి హెల్ప్ చేస్తాడు” అని నాతో పంపించాడు. ఇద్దరం వెళ్లి గుడి లోనికి  ప్రవేశిష్తూ   వుంటే.. గేట్ దగ్గర ఆపారు. లోపల ఎవరో ప్రముఖ వ్యక్తి దర్శనం చేసుకుని బయటకు వస్తున్నారని, అందుకే ఆపారని చెప్పారు.. ఇంతలో లోన వున్న పూజారి ఆ వ్యక్తి ని బయటకు తీసుకొచ్చి ధ్వజ స్థంభం దగ్గర ఏవో చూపిస్తూ చెపుతున్నారు.. ఆ సమయం లో ఆ ఆరాధ్య దైవం నాకు కేవలం చేతికందేంత దూరం లో నించుని వున్నారు ఓ రెండు నిమిషాలు. ఓ రకమైన అచేతనావస్తలోకి వెళ్లి పోయాను. అతని పాటలనే  ఊపిరిగా పెరిగిన నాకు, ఆ రెండు నిమిషాలు ఒక్క పాట కూడా గుర్తు రాలేదంటే నమ్మండి. ఎవరో కట్టేసినట్లుగా , అలాగే ఉండి పోయాను. తను వెళ్లి పోయాక గాని, ఈ లోకం లోకి రాలేదు.

అతని పుట్టిన రోజు దగ్గర పడుతోంది… ఆ రోజు .. టపా రాసే అవకాశం లేక పోవచ్చు.. అందుకే ఈ టపా..

Advertisements
This entry was posted in సినిమాలు-సాహిత్యం. Bookmark the permalink.

2 Responses to అతడిని అంత సమీపంగా చూస్తానని కలలో కూడా అనుకోలేదు..

  1. If my guess is right,the v.vip person near by u is none other than the great playback singer s.p.Balasubramanyam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s