నేను… నా పిల్ల రాక్షసి

వేసవి సెలవులు వచ్చాయి కదా.. ఇంకేముంది మా నమ్ము తన creativity కి పని పెట్టింది. మొబైల్ కెమెరా తో తన ఫోటో తనే తీసి, ఆ ఫోటో పై టైటిల్ టైపు చేసి, బ్లూ టూత్ ద్వార ఇంకో మొబైల్ …అటునుండి నా laptop కి పంపింది. “నేను… నా రాక్షసి” పోస్టర్ చూసిన  స్ఫూర్తి తో తీసిన ఈ ఫోటో మీకు నచ్చిందా?

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

2 Responses to నేను… నా పిల్ల రాక్షసి

  1. Kamal says:

    bagundi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s