నాన్నకి రాసిన కూతురు లేఖ (మినీ కథ)

(ఫాదర్స్ డే సందర్భం గా)

నాన్న..

ఎప్పటి లాగే నేను వూరు బయల్దేరే సమయానికి నీ నిర్లక్ష్యాన్ని చూపించావు.. నేను పొద్దునే బయల్దేరుతానని తెలిసి కూడా, ఫుల్లు గా మందు కొట్టి పడుకున్నావు.. నువ్వలా మందు కొడితే మరుసటి రోజు మధ్యానం వరకూ లేవవు… లేపితే కోప్పడతావు అని తెలిసిన నేను రేపు పొద్దున్న వెళ్ళేప్పుడు నిన్ను లేపే ధైర్యం చేయలేను.. ఒక్కసారి ఆలోచించు.. వూరు వెళ్ళేప్పుడు ఒక్కసారి నీకు బై చెప్పి వీడ్కోలు తీసుకోవాలనుకునే నాకు, నువ్వలా పడుకుంటే మనసుకెంత కష్టమో.. వెళ్ళే ముందు నీ ఆశీస్సులు తీసుకు వెళ్దామని అనుకుంటాను… కాని నువ్విలా చేసి నా ఆశని అడియాశ చేసేస్తావు… పొద్దునే కార్లో ఎక్కే ముందు కూడా చూస్తాను ఆశగా… నువ్వు పొరపాటునైనా    లేచి , నన్ను సాగనంపటానికి గుమ్మం దగ్గరకు వస్తావని.. కాని ప్రతి సారి నిరాశే.. బోర్డింగ్ స్కూల్ లో నన్ను వదిలి వెళ్తున్నప్పుడు కూడా నీవు నన్ను చూసి వెళ్తుంటే ఎంత బెంగగా ఉండేదో…అన్నిటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలనే నీ మాటలు ఎప్పుడూ చెవులకు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి… ఆ మాటల వల్లే కదా నీ కళ్ళతో లోకాన్ని చూడగలిగాను… అంత స్ఫూర్తి నింపిన నువ్వు… నా పెళ్లి అయ్యాక ఎందుకలా మారిపోయావు… నేను నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమతో నిమిరే నీ చేతి స్పర్శ మళ్ళీ పొందాలన్న ఆశ అత్యాశేనా..

నాన్న …. నీకో విషయం చెప్పాలి. నేను వెళ్ళే ప్రతి సారి నువ్వు మందు కొట్టటం ఎందుకు … అసలు ఈ మందులో ఏముంది అని నేనూ రుచి చూశానీ రోజు. చాల బాగుంది నాన్న… ఎంతైనా కోక్ కదా.. మరి ఈ విషయం తెలిసిన నేను… నేను వెళ్ళేప్పుడు నిన్ను నిద్ర లేపలేను.. ఎందుకంటే… నిద్ర నటించే వాళ్ళను లేపలేము కదా..  నా కారు మన వీధి మలుపు తిరుగుతున్న ప్రతి సారి మన మేడ మీది నీ రూం ని చూస్తాను చివరి సారిగా.. ఆ కర్టేన్స్ చాటున కదలాడే ఆకారాన్ని గమనిస్తాను… నేను వెళ్తుంటే చూడలేని ఆ ఆకారం కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు మాత్రం కనిపించవు ఎందుకో….. ఎందుకంటే ఆ ఆకారం కళ్ళలో నీళ్ళు నేను చూడకూడదు కదా..

ఉంటాను

నీ
పాప

Advertisements
This entry was posted in కథలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s