పది పైసలు

అనగనగా ఓ నాన్న..  తనకి ఇద్దరు అబ్బాయిలు. చిన్న వాడి వయసు నాలుగేళ్ళు. ఇంటి నుండి ఆఫీసుకి వెళ్ళే టప్పుడు, ఇద్దరికీ ఓ అర్ధ రూపాయో, పావలోనో ఇచ్చి వెళ్ళే వాడు. చిన్నవాడు  మరీ పెంకి ఘటం… డబ్బు ఇవ్వందే వదిలే వాడు కాదు.

ఆ నాన్నకి సిగరెట్ లేనిదే పొద్దు గడవదు. నెల చివరి రోజులు … ఇంట్లో డబ్బులు నిండుకున్నాయి.. ఓ రోజు ఆఫీసు కెళ్ళే టప్పుడు, జేబు తడుముకుంటే ఒక్క పైసా కూడా లేదు సిగరెట్ కొనుక్కోటానికి .. ఎక్కడైనా డబ్బు దొరక్క పోతుందా అని అల్మారా, టేబుల్ సోరుగులు, ఇలా అన్ని వెతకటం మొదలెట్టేడు. చిన్న వాడు ఇది అంతా గమనిస్తూనే ఉన్నాడు.. ఓ పావు గంట అయ్యాక , నెమ్మదిగా తన బట్టల అట్టడుగున పదిలంగా దాచుకున్న పది పైసల నాణేన్ని తీసుకు వచ్చి వాళ్ళ నాన్న చేతిలో పెట్టాడు.. “దేనికోసం  వెతుకుతున్నానో ఆ నాలుగేళ్ల కుర్రాడు ఎలా తెలుసుకున్నాడు, తన దగ్గరున్న ఆ ఒకే నాణేన్ని ఎలా ఇవ్వగలిగాడు?” అని ఆ తండ్రికి ఆశ్చర్యం, అనందం …  తను ఇచ్చిన ఆ నాణేన్ని చూసి విప్పారిన నాన్న ముఖాన్ని చూసిన ఆ కొడుకు లో ఓ తృప్తి…

నాలుగు దశాబ్దాలు గడిచినా, ఇప్పటికీ ఆ పది పైసలు ఇచ్చిన ఆత్మ  సంతృప్తి, ఆ తండ్రి కొడుకులకు ఎప్పుడూ కలగలేదు..

కొన్ని అనుభూతులకు వెల కట్టలేము… ఇదీ అంతే.. 

Advertisements
This entry was posted in ఫిలాసఫీ. Bookmark the permalink.

One Response to పది పైసలు

  1. Certain things unforgettable& remains in mind4ever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s