మన స్కూలు జూనియర్ మనతో పంచుకున్న కథ

ఈ బ్లాగు మొదలెట్టాక… ఊహించని విధంగా, మన స్కూలు తో బంధం ఉన్న ఎంతో మంది దగ్గరౌతున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం రమేష్ అనే మన స్కూలు పూర్వ విద్యార్ధి, మనకు ఐదు సంవత్సరాల జూనియర్ బ్లాగు ద్వారా పరిచయమయ్యారు. మన స్కూలుతో ఉన్న జ్ఞాపకాలను కామెంట్స్ లో నెమరు వేసుకున్నారు. తను మనతో పంచుకున్న ఓ ఆర్ద్రమైన కథ … మీ కోసం

Anger & Love have no limits:

While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked stone & scratched lines on the side of car. In angry, the man took the child’s hand & hit it many times, not realizing he was using a wrench.. At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures.

When the child saw his father with painful eyes he asked Dad when will my fingers grow back? Man was so hurt and speechless. He went back to car & kicked it many times.

Sitting in front of the car he looked at the scratches. Child had written LOVE YOU DAD. Father’s heart broke in guilt.

 

Advertisements
This entry was posted in కథలు. Bookmark the permalink.

One Response to మన స్కూలు జూనియర్ మనతో పంచుకున్న కథ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s