కిషోర్ కుమార్

వ్యక్తి గా ఎన్ని eccentricities ఉన్నా,  గాత్రం లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన, అనితర సాధ్యమైన ప్రతిభను  భగవత్ప్రసాదంగా పొందిన వ్యక్తి కిషోర్ కుమార్. తన పాటలు… మరీ ముఖ్యంగా … ఓ భగ్న ప్రేమికుడిగానో.. గత స్మృతులను నెమరు వేసుకునే ఓ స్వాప్నికుడిగానో.. పాడిన పాటలు ఎన్ని యుగాలైనా అమరంగా  వుంటాయి.. ఆగస్ట్ 4 ఆ గాయకుడి జన్మ దినం… ఆ రోజు అతడిని స్మరించుకోగలనో  లేదో… అందుకే ఈ టపా.. 

నాకు ఎన్ని సార్లు విన్నా తనివి తీరని (కేవలం దుఖం , పారవశ్యం అనే genre కి సంబంధించినవి) కొన్ని పాటలు…
  • ఖామోషి చిత్రం లో “ఓ శ్యామ్ కుచ్ అజీబ్ థీ… ఏ శ్యామ్ భీ అజీబ్ హై ..  ” 


  • కోరా కాగజ్ చిత్రం లో “మేరా జీవన్ కోరా కాగజ్… కోరా హీ రెహ్ గయా… జో లిఖా థా ఆసుమోం సే సంగ్ బెహ్ గయా..”
  • సఫర్ చిత్రం లో “జీవన్ సే భరీ తేరీ ఆంఖేన్ …మజ్బూర్ కరే జీనే కే లియే.. “


    • అమానుష్ చిత్రం లో  “దిల్ ఐసా కిసీ నే మేరా తోడా.. బర్బాది కి తరఫ్ ఐసా మోడా..” (తెలుగు లో “ఎదురీతకు అంతం లేదా” అన్న అదే ట్యూన్ గల పాట)  
  • బ్లాక్ మెయిల్ చిత్రం లో “పల్ పల్ దిల్ కే పాస్ తుం రెహెతి హో… జీవన్ మీఠి  ప్యార్.. ఏ కేహ్తి హో..” (ఈ పాట చిత్రీకరణలో రాఖి లేఖ చదువుతుంటే.. ధర్మేంద్ర తన ఎదురుగ వుండి చదివి వినిపిస్తున్నట్లు  చూపే పద్ధతి బాగుంటుంది..)


ఇలా ఇంకా ఎన్నో పాటలు వున్నాయి కిషోర్ వి… సమయాభావం వలన ప్రస్తుతానికివే మీతో పంచుకుంటున్నాను. 

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s