ఇలాగే అవార్డులు పొందాలి అను”నిత్యం”

ఈ మధ్యనే రాసాను “అలా మొదలయింది” చిత్రం గురించి. అందులో నిత్య మీనన్ నటన చాల రెఫ్రెషింగ్ గా  అనిపించింది. చక్కటి నటనతో బాటు.. పరభాషా నటి అయ్యి ఉండి కూడా… తన డబ్బింగ్ తనే చెప్పుకోవటమే కాదు.. రెండు పాటలు కూడా పాడిందంటే… తను ప్రతిభ గల artiste అని అంగీకరించక తప్పదు. ఇప్పుడొచ్చే ప్రతి చిత్రం లోను దరిదాపుగా అందరు కథ నాయికల   స్వరం ఒకేలా ఉంటుంది… ఎందుకంటే.. అందరికి ఒకళ్లె డబ్బింగ్ చెపుతారు కనుక.. కాని నిత్య మీనన్ పద ఉచ్చారణలో  కొంత తెలుగుతనం కొరవడినా, తన స్వరం వినడానికి కొత్తగా  ఉంది.. బాగా ఉంది.. పైగా ప్రస్తుతం నగరాల్లో ఉండే వాళ్ళు మాట్లాడే టెల్గూ ఖూడా అలాగే ఉండటంతో… ఒక city bred అమ్మాయిలా తను మాట్లాడిన తెలుగు సరిపోయింది.

నాకు బాగా నచ్చింది, తన facial expressions …. ప్రతి సందర్భానికి చాల సహజంగా అనిపించాయి.. కేవలం  డైరెక్టర్  చెప్పినంతవరకే కాకుండా… తన improvisation కూడా బాగా మిళితం చేసి ప్రతి ఎమోషన్ నీ చూపగలిగింది ఈ చిత్రం లో..

తను ఈ నంది పురస్కారం పొందటంతో .. ఓ చక్కటి నటికి సముచిత గుర్తింపు లభించింది అనిపించింది.

Advertisements
This entry was posted in సినిమాలు-సాహిత్యం. Bookmark the permalink.

2 Responses to ఇలాగే అవార్డులు పొందాలి అను”నిత్యం”

  1. నిజమేనండీ. చక్కని నటికి చక్కటి గుర్తింపు లభించింది.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s