పాటలకు వారందం

ఒకటే పాట.. ఒక   అభిమాన గాయకుడూ, ఒక అభిమాన గాయని వేరు వేరు గా పాడితే… ఆ పాటకు ఏ. ఆర్. రెహ్మాన్ స్వరాలూ తోడైతే… వారు పదాలతో ఆడుకునేందుకు అందమైన పదాలతో పొదిగిన సాహిత్యం తోడైతే.. అలాంటి పాటను వింటే… మనసు సేద తీరటమే కాదు.. ఆ ఇద్దరి పాటలలో ఎవరి వెర్షన్ ఎక్కువ అందంగా ఉందని చెప్పటం కూడా కష్టమౌతుంది .. ఇంత చక్కటి పాట ఇన్నాళ్ళు ఎలా మిస్ అయ్యానో అర్థం కావటం లేదు.

ఆ పాట “పద్మవ్యూహం” అన్న చిత్రం లోనిది. పాడింది…బాలు గారు, సుశీలమ్మ గారు..

పల్లవి
కన్నులకు చూపందం…
కవితలకు ఊహందం..
చిరునవ్వు చెలికందం
సిరిమల్లె సిగకందం..
..
చరణం 1
కిరణాలు రవికందం
సెలయేరు భువికందం
మగువకు కురలందం
మమతలకు మనసందం

పుత్తడికి మెరుపందం
పున్నమికి శశి అందం
నాదాలు శ్రుతికందం
రాగాలు కృతికందం 

చరణం 2
వేకువకు వెలుగందం
రేయంత అతివందం 
వేసవికి వెన్నేలందం
ఆశలకు వలపందం

తలపులే మదికందం
వయసుకే ప్రేమందం
పాటకే తెలుగందం
శ్రీమతికి  నేనందం

పాట సాహిత్యం చూస్తేనే అర్థమై పోతుంది… ప్రతి వాక్యం “అందంతో” అందంగా ముగుస్తుందని.. చిన్న పదాలతో, సాహిత్యాన్ని ఎంత చక్కగా మలచవచ్చో ఈ పాటని వింటే అర్థమౌతుంది.

ఆ పాట  వింటుంటే సుదూర తీరాలలో వెన్నెలలో వేణుగానం వింటూ వింజామరల తెమ్మెరలలో..  కెందామరల అందాన్ని చూస్తూ విహరిస్తున్నట్లుగా వుంది.

ఆ అద్భుతమైన గాయకుల గళాలలో  ఈ సాహిత్యాన్ని రంగరించి, రెహ్మాన్ స్వరమధువులలో కలిపి , వింటే అనిపించక మానదు…
“పాటలకు వారందం” అని.

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s