నాకు నచ్చిన ఫ్రెండ్షిప్ డే మెసేజ్

గత ఆదివారం ఫ్రెండ్షిప్ డే సందర్భంగా ఎన్నో మెసేజ్ లు వచ్చాయి… చాల వరకు మన బాల్య మిత్రుల నుండి వచ్చినవే.. నాకు బాగా నచ్చేసిన మెసేజ్ ఇదే…

I wish every one should have a friend like you.
…………………………………………………….
…………………………………………………….
After all, why should I only suffer?

ఎంత సేపు నవ్వుకున్నానో ఈ మెసేజ్ చదివి. ఈ మెసేజ్ పంపిన నా చిన్ననాటి ఫ్రెండ్ కి ధన్యవాదాలు.

Advertisements
This entry was posted in నాడు-నేడు. Bookmark the permalink.

One Response to నాకు నచ్చిన ఫ్రెండ్షిప్ డే మెసేజ్

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s