మా పాఠశాల వందేళ్ళ పండగ.. అందరికీ ఆహ్వానం

ఓ ఇతిహాసానికి వందేళ్ళు కావస్తున్నాయి… నూరవ వసంతంలోకి అడుగిడిన ఆ విద్యాలయానికి, ఆ తల్లి వొడిలో కూర్చుని అజ్ఞాన అంధకారాల నుండి జ్ఞాన జ్యోతులవైపు పయనించి ప్రపంచం లో నలు దిక్కులా భాసిల్లుతున్న ఎందరో గొప్ప వాళ్లకి శుభాభినందనలు తెల్పుతూ.. మన స్కూలు నూరవ జయంతి పండగ ఈ నెల ఇరవయ్యవ తేది చిత్తూర్లో జరగబోతుందని అందరికి విన్నవిస్తున్నాను. ఆ పూర్వ విద్యార్థులు సంఘం వారు, ఆ పాఠశాల ముద్దు బిడ్డలను ఆహ్వానిస్తూ ఈ క్రింది వివరాలను పొందు పరిచారు. మీరు ఎక్కడున్నా … ఈ అప్రురూప సందర్భంలో ఓ భాగం కావాలని అభ్యర్ధన.. ఇంకా వివరాలు కావలసిన వారు, ఈ టపాకు కామెంట్ పెడితే, నేను వివరాలు ఇవ్వగలను.

Advertisements
This entry was posted in నాడు-నేడు. Bookmark the permalink.

One Response to మా పాఠశాల వందేళ్ళ పండగ.. అందరికీ ఆహ్వానం

  1. Dear friends,we are all proud to be products of the most prestigious century old municipal high school,greamspet.chittoor. Our school school was started in the year1910 as elementary school as basic training program under the British Regime.Later it was upgraded to higher elementary school&then high school in 1958 or so,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s