పత్రికలలో మా విశేషాలు

ఈ నెల 14 న మా మిత్రులు కలిసిన సందర్భాన వార్త పత్రికలలో వచ్చిన విశేషాలు మీ కోసం..

Advertisements
This entry was posted in నాడు-నేడు. Bookmark the permalink.

One Response to పత్రికలలో మా విశేషాలు

  1. Dear friends, our gettogether has also covered in Eenadu chittoor dt spl. 15.8.11,chittoor town page 5 as “Girimpeta lo purvavidyarthula sambaralu”.It also covered in local cable pcn,inews,&tv9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s