“విన్నారా అలనాటి వేణు గానం…”

కృష్ణ భగవానుడు అనగానే romance, exuberence, strategies, flamboyance లాంటి ఎన్నో attributes గుర్తొస్తాయి. పుట్టినప్పటి నుండి చివరి వరకు ఎన్నో challenges ని చిరు నవ్వుతో ఎదుర్కొని అందరికీ వారి జీవిత పరమార్థాన్ని బోధించిన తత్వ వేత్త గా ఆ దేవుడి లీలలను అర్థం చేసుకోవచ్చు. 

గోపికలు, వెన్న దొంగతనాలు, వస్త్రపహరణాలు లాంటివి కాకుండా ఆ భగవానుడిని ఇంకో పార్శ్వం నుండి చూపించే ఓ చక్కటి పాట వుంది. అది “విన్నారా అలనాటి వేణు గానం.. మ్రోగింది మరలా” అన్న పల్లవి గల పాట. ..”దేవుడు చేసిన మనుషులు” చిత్రం లోనిది. ఘంటసాల, సుశీలమ్మ గార్ల గాత్రంలో కృష్ణ జన్మ పరమార్థాన్ని తెలిపే పాట.  మన వూళ్ళో గురునాథ టాకీసు లో మూడు సార్లు చూసానీ సినిమాని. ఇక ఆ పాట విశేషాల్లోకి వెళ్తే..

“పుట్టింది ఎంతో గొప్ప వంశము … పెరిగింది ఏదో మరో లోకము…” అంటూ జననం  నుండి ఆ భగవానుడి కొచ్చిన కష్టాలు చెపుతూ…“అడుగడుగున గండాలైనా  ఎదురీది బతికాడు..” కష్టాలను ఎదుర్కొన్న ధీశాలిగా చెపుతారు. 

“ద్వేషించే కూటమి లోన నిలిచి ప్రేమించే మనిషే కదా మనిషి… ఆడేది నాటకమైనా పరుల మేలు తలిచాడు.. అందరికీ ఆనందాల బృందావని నిలిపాడు..” అంటూ ఇంకో చరణంలో ఆ జగన్నాటక సూత్రధారి లీలలు వర్ణిస్తారు.. 

ఈ పాటలో… అన్ని కొద్ది మాటలలో ఆ కృష్ణ భగవానుడి జన్మ పరమార్థాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా వర్ణించారు  .. రమేష్ నాయుడి సంగీతం లో ఆ పాట మరింత వన్నె తెచ్చ్చుకుంది…

ఇక పోతే.. ఈ పాట పాడిన సుశీలమ్మ గురించి చెప్పేదేముంది… కృష్ణుడంటే …. రాధ… రాధ అంటే ప్రేమ… ప్రేమ అంటే గీతం.. గీతం అంటే స్వరం.. స్వరం అంటే సుశీలమ్మే..రాధ కృష్ణుడి కోసం పాడే పాటలు… కేవలం సుశీలమ్మే పాడాలి…“వ్రేపల్లె  వేచేను… వేణువు వేచేను…” అని కృష్ణుడి కోసం ఎదురు చూసినా.., “రాధకు నీవేర ప్రాణం… రాధా హృదయం మాధవ నిలయం  ..”అని ప్రేమని వ్యక్త పరిచినా , “నల్లనయ్యా ఎవరని అడిగావా నువ్వు… మురళిని కాలేను… పించమైనా కాను..” అని తన గురించి తనే ఆ కృష్ణుడికి వివరణ ఇచ్చుకున్నా… ఆ గాన కోకిలకే చెల్లింది. 

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s