ఓ రోజేమయ్యిందంటే…

మాంచి నిద్ర… ఎందుకో మెలుకువ వచ్చింది.. గోడ గడియారం చూసాను… ఐదు ముప్పావు అవుతోంది. మామూలుగా ఇంట్లో అందరు సుప్రభాతం పాడితే కాని లేవని నాకు అంత త్వరగా మెలుకువ ఎలా వచ్చిందా అని ఆశ్చర్యం.. ఇంట్లో అందరూ అప్పటికే ఎవరి పనులలో వాళ్ళు వున్నారు. “ఏరా లేచావా.. టిఫెన్ తింటావా?” అని వాకబు. “అప్పుడేనా.. బ్రష్ చేసుకుని స్నానం చేసి వస్తాను. తరవాత తింటాను..” అన్నా.. పది  నిమిషాలలో రెడీ అయ్యాను..ఏమిటో  ఈ రోజు చాల త్వరగా రెడీ అయ్యాను అనుకుంటూ టిఫెన్ కానిచ్చి, బయటికెళ్ళాను. ఇంకో ఆశ్చర్యం… నా (ఆ వీధిలో ఉండే) ఫ్రెండ్స్ అందరూ రెడీ..క్రికెట్ ఆడుదామా అన్నారు..  ఇంత పెందరాళే  క్రికెట్ ఏమిటి. అదీ స్కూలుకి  వెళ్ళే ముందు  .. అని విసుక్కుంటూ ఇంట్లోకి వెళ్లి పోయాను. సినిమా కి వెళ్దామా అని ఇంట్లో అడిగారు.. “వెళ్దాంలే… స్కూల్ కి వెళ్లి రానీ ముందు.. ” అన్నాను.

“ఇప్పుడు స్కూల్ ఏంట్రా… ” అని ఇంట్లో ఆశ్చర్యం.. వాళ్ళను చూసి నాకు అనుమానం మొదలయ్యింది.. ఆదివారం బాగా లంచ్ చేసి ఆదమరిచి నిద్రపోయాననీ, సాయంత్రం లేచి తేలవారిన్దనుకున్నానని , అందుకే అందరూ తేడా తేడాగా కనపడుతున్నారని..నేనేమైనా ఊహించానా ఏమిటి… మీరు మరీనూ..

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s