తెలుగులో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటమెలా?

ఈ ప్రక్రియని తొలిసారి మా హాస్టల్ వార్డెన్ దగ్గర వీక్షించాను. అవి మా డిగ్రీ తొలి రోజులు. ప్రతి నెలా మెస్ బిల్ ఎక్కువగా .. అంటే అప్పట్లో సుమారు మూడు వందలు వస్తుండేది. ఓ రోజు మా బృందమంతా వెళ్లి మా హాస్టల్ వార్డెన్ దగ్గర మా గోడు మొరపెట్టుకున్నాము… అంతంత మెస్ చార్జీలు కట్టలేమని.  వార్డెన్ యమ స్ట్రిక్ట్ … అయన మాట్లాడితే కూసిన్ని  తెలుగు పదాలు కూడా దొర్లేవి కావని ప్రతీతి. మా గోడు విని ఆగ్రహోదగ్రుడై ఆంగ్లంలో తన గళం ఇలా విప్పాడు ..”యూ డోన్టు  అండరుస్టాండు.  యూ గో అండు ఎంక్వైరు అబౌటు ప్రైసెస్సు  ఆఫు రైసు, పల్సెస్సు, వేజిటబుల్సు అండు చెక్కు అవరు బిల్సు….  ఇఫ్ఫు లెస్సు ఐ విల్లు గివ్వు ఎంటైరు మనీ వాపస్సు.. “. నాకైతే అది మొదటి సారి కాబట్టి తన తరంగ ధైర్ఘ్యాన్ని అందుకోలేక పోయాను… మా సీనియర్లు మాత్రం ఇట్టే అర్థం చేసుకుని ” అది కాద్సార్.. ఇంతేసి బిల్ల్స్ కట్టలేం. మీరే ఏదైనా చేయాలి..” అన్నారు దీనంగా.. “ఓకే.. ఓకే.. స్లోలీ స్లోలీ (మెల్ల మెల్లగా అన్న తెలుగు పదానికి అనువాదం అన్న మాట) వుయ్యి రెడ్యూసు..” అని హామీ ఇచ్చేసరికి బతుకుజీవుడా అని బయట పడ్డాము.. మా జూనియర్ బాచ్ అంతా అయన ఇంగ్లీష్ చూసి ఒకటే నవ్వులు.. 

అలాగే ఇంకో మేష్టారుండేవారు.. ఓ క్లాసు లో Mc leod గేజ్ అనే పరికరం గురించి చెపుతుంటే.. ఆ పేరు ని ఎం. సి. లియోడ్ గేజ్ అని చెప్పే వారు..  ఎం. సి.  అంటే ఏమిటి సార్ అంటే…” మీ పేరు పక్కన initials ఉండట్లా..ఇదీ అంతే..” అని చెప్పే రు.. 

తరవాత పై చదువులకెళ్ళాక… ఇతర ప్రదేశాలలో ‘ అక్కడి భాషలలో ‘  ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళను చూసాక అనిపించింది “పర్లేదు.. మనలాగా ఎందరో..” అనిపించింది. భాష ఏదైనా.. మన మాతృ భాష పోకడలు కొంతైనా వాటి మీద ఉంటాయనడానికి ఇదో ఉదాహరణ మాత్రమే.. 
Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

One Response to తెలుగులో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటమెలా?

  1. Ramakrishna.ur warden’s english speech is quite interesting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s