ఈ శని వారం 7 PM కు టీ వీ లో చూడాల్సిన సినిమా..

కొన్ని సినిమాలు తమ భావ తీవ్రతతో మనసుపై చెరగని ముద్ర వేస్తాయి. అలాంటి ఎమోషనల్ గా మలచబడ్డ సినిమాలు (అంటే గ్లాసుడు .. బిందెడు కన్నీళ్ళు కార్చటం emotion కాదు..) మళ్ళీ చూడాలంటె కొంచం కష్టమనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాటి impact అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది మరి.

కాలేజిలో ఉన్న రోజుల్లో వచ్చిన మూన్డ్రాం పిరై (తెలుగు లో వసంత కోకిల) అన్న తమిళ సినిమా  అలాంటిదే.. ఈ చిత్రం లో , accident లో అన్నీ మరిచిపోయి బాల్యం లోకి వెళ్ళిపోయిన ఓ అమ్మాయి (శ్రీదేవి) ని, ఓ వ్యక్తి (కమల్ హాసన్) చేరదీసి ఆదరిస్తాడు. అతను ఆమెని తన మనిషి గా భావించిన తరవాత, ఆ అమ్మాయి తల్లి దండ్రులు తనను వెతుక్కుంటూ వచ్చి, తన memory loss ని నయం చేయిస్తారు.  పాత జ్ఞాపకాలను తిరిగి పొందాక, అంత వరకూ తనని చేరదీసిన మనిషిని తను మరిచిపోతుంది. ఆమెని ఆమె పేరంట్స్ తమ వూరు తీసుకెళ్ళటానికి  రైలెక్కుతారు. ఇంతలో తనని వెతుక్కుంటూ స్టేషన్ కి హీరో వస్తాడు. తన మనిషి గా భావించిన ఆమేకి తనతో ఉన్నప్ప్పటి జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేయటానికి,  హీరో ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తాడు. కాని అతడిని గుర్తు పట్టలేని ఆ అమ్మాయి అతని ప్రయత్నాలు చూసి ఎవరో పిచ్చివాడనుకుని డబ్బులిస్తుంది.  ఆ సన్నివేశాలు మనసునెంతగానో  కదిలిస్తాయి. ఆ సినిమాని నేను ఒక్క సారే చూసాను.. లేదా చూడ గలిగాను.

మళ్ళీ అంతటి emotional intensity ఉన్న సినిమా ఈ మధ్య వచ్చింది. అందులో కూడా చివరి సన్నివేశాలు చాలా moving గా ఉంటాయి. ఈ శని వారం (22 వ తేది) జీ తెలుగు చానల్ లో సాయంత్రం ఏడు గంటలకు (IST ) రాబోతుందా సినిమా. తప్పక చూడాల్సిన సినిమా అది.. చూస్తారు కదూ..

Advertisements
This entry was posted in సినిమాలు-సాహిత్యం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s