ఆ పేర్లు, పదాలు అక్కడ “దా” క(వి)నపడతాయి

ప్రతి ప్రాంతానికి కొన్ని signatures ఉంటాయి. భాష ఒకటే అయినా వ్యక్తుల పేర్లు, వాడే కొన్ని పదాలు కొన్ని ప్రాంతాలలో చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి. ఆ పేర్లు, పదాలు  ఆ ప్రాంతంలో వినపడినంతగా ఇంకెక్కడా వినపడవు. అందుకే ఒక్కో సారి కొన్ని పదాల బట్టి, వ్యక్తుల పేర్ల  బట్టి ఊరు కరెక్టుగా చెప్పేయొచ్చు.
చిత్తూర్ పరిసర ప్రాంతాలలో పక్క రాష్ట్ర ప్రభావం అక్కడి వ్యక్తుల పేర్ల మీద కూడా కనపడుతుంది. ఆ ప్రాంతంలో వెంకటేశ్వర స్వామి, సుబ్రహ్మణ్య  స్వామి ఎక్కువగా కొలువబడే దైవాలు. ఆ దేవుళ్ళ పేర్లు వివిధ రూపాంతరాలలో వ్యక్తుల పేర్లలో కనపడుతుంది.

ఈ కింది పేర్లు సాధారణంగా ఆ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కనపడే వ్యక్తుల పేర్లు.
మురుగ రాజ్, ఎతి రాజులు, త్యాగ రాజులు, గోవిందరాజులు, బాలాజీ, ఆర్ముగం, శరవణ బాబు,  సుబ్రహ్మణ్యం, కేశవులు, ఆదికేశవులు, కుప్ప రాజ్, షణ్ముగం, సెల్వం, మోహన

ఇక అక్కడ మాత్రమే వినపడే కొన్ని పదాలు.. వాటి అసలు అర్థాలు
ఉడ్డగా —- గుంపుగా
స్విచాఫ్ చేయటం – దొంగిలించటం
పూడిస్తివి — పోయావు/ వెళ్లావు
కొటాయి — థియేటర్
మొరవటం- బెదిరించటం
యాడికి — ఎక్కడికి
దా- మాత్రమే.. (తమిళ పదమిది. ఈ పదాన్ని కూరలో కరివేపాకులా చాలా వాక్యాలలో వాడుతుంటాము.. ఉదా.. ఈ టపా శీర్షిక చూడండి)

ఇంత మట్టుందా ఇప్పటికి గుర్తొచ్చింది.. మిగతాది ఇంకో తూరి రాస్తానబ్బా..

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s