కొలంబస్- కోడి గుడ్డు కథ

ఇది చిన్నప్పుడు చదువుకున్న కథ. కొలంబస్ నౌకా యానం చేసి, తాను కొత్త ప్రదేశాలను కనుగొన్న సందర్భంగా ఇంటికొచ్చాక అందరినీ విందుకు ఆహ్వానిస్తాడు. అతనికి పెరుగుతున్న ఖ్యాతిని చూసి ఓర్వలేక, తన పైన అప్పటికే కొంత మందికి ఈర్ష్యా ద్వేషాలు మొదలయ్యాయి. విందులో అతడితో మాట్లాడుతూ..”అలా నౌకలో వెళ్తూ, కనిపించిన ప్రదేశాన్నిమీరే కనిపెట్టారు అనటం లో ఏం గొప్పతనం ఉంది.. ఆ పని ఎవరైనా చేయగలరు” అని తేలికగా కొట్టి పారేస్తారు. అంతా విన్నాక, కొలంబస్ వారికి ఓ ఉడికిన కోడిగుడ్డును చూపించి, దీనిని షార్ప్ గా ఉన్న కొన పైన నిలపగలరా అని అడుగుతాడు. అందరూ అదెలా సాధ్యం అని పెదవి విరుస్తారు. అప్పుడు తను, ఆ గుడ్డుని కొన పైన నిలిపి, కొద్దిగా ప్రెస్ చేసే సరికి, ఆ షార్ప్ కొన కొద్దిగా బల్లపరుపుగా మారి, గుడ్డు నిలబడుతుంది. వెంటనే అందరూ “ఇది అన్యాయం.. అలా కొన్ని ప్రెస్ చేయొచ్చని మీరు చెప్పలేదు. లేకుంటే మేమూ గుడ్డుని నిలిపే వాళ్ళం. ” అంటారు. కొలంబస్ నవ్వుతూ”నేను చేసి చూపేంత వరకూ, అలా చేయోచ్చు అన్న ఆలోచన కూడా మీకు రాలేదు. చేసి చూపెంతవరకూ మీకు కష్టమైన పని, ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ చేయగలరు.. అలాంటి ఆలోచన రావటంలోనే అసలైన గొప్పతనం ఉంది. నేను నౌకల్లో వెళ్లి కొత్త ప్రదేశాలు కనుగోనటం గొప్ప కాకపోవచ్చు. కాని అలా చేయోచ్చు అన్న ఆలోచన మాత్రం గొప్పది.. ఎందుకంటే నేను చేసేంత వరకూ, మీకెవరికీ అలాంటి ఆలోచన రాలేదు కదా..”. అది విని అందరికీ కనువిప్పు అవుతుంది (అని అనుకుందాం)

చదువుకునే రోజుల్లో, మాకు  ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఉండేది.. అందులో ఏదైనా విషయం పై పరిశోధన చేయాల్సి ఉండేది. మా సహాధ్యాయులలో ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడూ ఇతరుల పరిశోధనా అంశాలపై ఆరా తీస్తూ ఉండేవాడు. వారు పరిశోధిస్తున్న విషయం అర్థమయాక, అందరితో ఆ పరిశోధనా అంశం గురించి హేళనా భావంతో  మాట్లాడుతూ వారి వర్క్ ని తీసి  పారేసేవాడు. దాంతో, ఆ విద్యార్థులకు వారి వర్క్ ని defend చేసుకోవటం (ముఖ్యంగా సేమినార్స్ లో) చాల కష్టమై పోయేది. ఒక విద్యార్థిని అతను అలాగే పుల్ చేశాడు ఓ సెమినార్ లో. దాంతో పరిశోధన చేస్తున్న ఆ విద్యార్థి  తన వర్క్ ని convincingగా సరిగ్గా చెప్పలేకపోయే సరికి, ప్రొఫెసర్స్ అందరూ  తనని మళ్ళీ ఇంకో కొత్త విషయం పై వర్క్ చేయమన్నారు. దాంతో తనకి అమూల్యమైన  ఓ ఆరు నెలలు వృధా అయింది. ఆ సదరు వ్యక్తి గురించి ఎప్పుడైనా జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడు, నాకు కొలంబస్ కథే గుర్తు వస్తుంది. ఇలాంటి కొలంబస్ విమర్శకులూ మీకూ ఎపుడైనా తగిలారా…?

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s