న్యూస్ పేపెర్ ఇలా కూడా అమ్మొచ్చని అప్పుడే తెలిసింది

2000 సంవత్సరం.. శీతా కాలం.. .. రాత్రి చీకట్లు చీల్చుకుంటూ అప్పుడే తెల్లవారుతోంది.. డిల్లి నుండి వస్తున్న  ఏ. పీ ఎక్స్  ప్రెస్ స్టేషన్ వద్దకి  వచ్చి ఆగింది. అది ఓ సెకండ్ క్లాస్  స్లీపెర్ కోచ్. ప్రయాణికులంతా ఇంకా గాఢ నిద్రలోనే ఉన్నారు.  ఇంతలో హిందీలో ” వేడి వేడి వార్తలు .. వీరప్పన్ హతం.. కూలిపోనున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం..” అని అరుస్తూ కోచ్ లోకి వచ్చాడు ఓ పేపెర్ అమ్మే అబ్బాయి.. ఆ సంచలన వార్తలు వినగానే జోగుతున్న ప్రయాణికుల మత్తు ఒక్క సారిగా ఎగిరిపోయింది.. “నాకో పేపెర్ ఇవ్వు ..” అని అందరూ అడగటం, క్షణాల్లో వేడి పకోడీ ల లాగ అమ్మేసాడా   అబ్బాయి..

వీరప్పన్ ఎలా హతమయ్యాడో అని ఒకరు.., అసలు ప్రభుత్వం కూలిపోయెంత  సమస్య ఏమి వచ్చిందబ్బా అని మరొకళ్ళు, ఆ వార్త కోసం వెతకటం మొదలెట్టారు. మొదటి పేజీ.. రెండో పేజీ.. మూడో పేజీ… అన్ని పేజీలూ చూసేసారు. ప్చ్ .. ఆ వార్త లేవీ కనపడలేదు.. లేట్ న్యూస్ ఏమో.. పత్రిక అచ్చయ్యే చివరి నిమిషంలో ఎక్కడైనా బాక్స్ ఐటెం లాగ ఇచ్చారేమో అని మళ్ళీ చూడటం.. అబ్బే ఆ వార్త కనిపిస్తేగా..

ఓ పది నిమిషాలయ్యే   సరికి అందరూ తిట్టుకోవటం మొదలెట్టారు.. ‘లేని న్యూస్ చెప్పి,  పేపెర్ అమ్మేసి తుర్రుమన్నాడు వెధవ’ అని ఉస్సూరుమన్నరంతా..

ఇంతలో ఓ పొలికేక..
“వోర్నాయనో.. వీడు అమ్మిన పేపెర్ ఈ రోజుది కూడా కాదు.. నిన్నటి పేపెర్ అంట కట్టాడు వెధవ..”

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

One Response to న్యూస్ పేపెర్ ఇలా కూడా అమ్మొచ్చని అప్పుడే తెలిసింది

  1. gpvprasad says:

    Now whom we should blame?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s