క్యాలెండర్ లో ఇంకో రోజు

చిన్నప్పుడు గణితం లో ఏదైనా ప్రాబ్లం చేసేపుడు, ఠావుల కొద్దీ ప్రయత్నించినా సాల్వ్ అయ్యేది కాదు… కొట్టివేతలూ, దిద్దుబాట్లూ… వెరసి చివరికి గందర గోళం.. అలాంటి సమయంలో చేసేదేమంటే… ప్రాబ్లెం ని మళ్ళీ ఇంకో కాగితం లో మొదటి నుండీ చేయటమే…

అలాంటి ఇంకో తెల్లటి కాగితమే కొత్త సంవత్సరం మొదటి రోజు.. పరుగులో దిశని, గతిని పునరాలోచించుకోటానికీ, లక్ష్యాలను పునర్నిర్దేశించుకోటానికీ, పునస్సమీక్షించుకోటానికీ  ఇలాంటి రోజులు ఉపయోగపడతాయి.   ఇవేవీ లేకుంటే… ఇది కాలెండర్ లో ఇంకో రోజు ..

అందరికీ మా గిరిమ్పేట స్కూలోళ్ళ తరపున శుభాకాంక్షలు…

Advertisements
This entry was posted in ఫిలాసఫీ. Bookmark the permalink.

One Response to క్యాలెండర్ లో ఇంకో రోజు

  1. Phaneendra says:

    Yup. Happy New Year…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s