ఆ రోజు చాలా భయపడ్డాను

పీ.జీ చదువుతున్న  రోజులు. మాంచి శీతాకాలం. చలి బాగా ఉంది ఆ రోజుల్లో. ఉన్నది తూర్పు భారతం కాబట్టి. త్వరగా సూర్యాస్తమయం అయ్యేది. మా హాస్టల్ లోనే డైనింగ్ హాల్ ఉంటుంది. రాత్రి ఎనిమిదిన్టికంతా భోంచేసి రూం లకు వెళ్ళే వాళ్ళం. ఓపికుంటే, లేక వర్క్ ఉంటె, సైకిల్ వేసుకుని, మఫ్లర్ , స్వెటర్ లతో, మా డిపార్ట్మెంట్ చేరేవాళ్ళం. ఏ రాత్రి పన్నెండింటికో .. లేక ఒక గంటకో  డిపార్టుమెంటు బయటికొచ్చి వేజీస్ (హోటల్ పేరు) లో నూడుల్స్ తిని ఒక కప్పు చాయ్ తాగి రూంకి వచ్చేవాళ్ళం. మా కాంపస్ ఎప్ప్దుడు నిద్రపోని కాంపస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇరవై నాలుగ్గంటలూ కాంపస్ లో హడావిడి ఉంటుంది.

ఆ రోజు వారాంతం కావటంతో,  హాస్టల్ లో త్వరగా డిన్నర్ చేసి పక్కనే ఉన్న నా హాస్టల్ రూం కి వెళ్లి ముసుగు తన్నాను. తొమ్మిదింటికే    సుషుప్తావస్థలోకి వెళ్ళిపోయాను. గాఢమైన నిద్ర.. సమయం పన్నెండు  అయ్యుండొచ్చు.. ఎక్కడో పెద్ద శబ్దాలు… గాఢ నిద్రలో ఉన్న నాకు అంత త్వరగా నా చెవులకు చేరలేదు ఆ శబ్దాలు. అవి అంతకంతకూ  ఎక్కువవటంతో.. మెలకువ వచ్చింది… ఆ శబ్దం … నా రూం తలుపునేవరో బాదుతున్న శబ్దం.. సింగిల్ రూం కాబట్టి, గదిలో నేనొక్కడినే.. నిద్ర మత్తు వదల లేదు.. అచేతనావస్థలో ఏదో ట్రాన్స్ లో నడిచే వాడిలాగా తలుపు దగ్గరకి నడిచాను.. అంత రాత్రి వేళ ఎవరు తలుపు తడుతున్నారో, నా పేరైనా  పిలవకుండా కేవలం తలుపులు బాదుతున్న ఆ వ్యక్తి ముందు ఎవరో కనుక్కుని తలుపులు తీయాలి అన్న జ్ఞానం కూడా నిద్ర మత్తులో కనుమరుగై పోయింది..

తలుపు దగ్గరకెళ్ళి, నిద్ర కళ్ళతో జోగుతూనే గడియ తీసి తలుపు తీయబోయాను. గడియ తీస్తూనే, నా ప్రమేయం లేకుండానే తలుపు ధడాల్మని తెరుచుకుని, నా వైపు హటాత్తుగా వచ్చింది ఎవరిదో ఓ చేయి..
(ముగింపు తదుపరి టపాలో) 

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s