అవే కళ్ళు

“ఏమండి … ఓ సారి ఇటు చూడండి” అంటూ భర్తని పిలిదింది రమ్య, కిటికీ దగ్గర నించుని.

“ఏమిటి..” అంటూ వచ్చాడు తన దగ్గరకి కృష్ణ.

“మన ఇంటి ముందు నించున్న ఆ మనిషిని చూడండి.. పొద్దుట నుండీ మననే గమనిస్తున్నాడు. నేను పాపని స్కూల్ కి తీసుకెళ్తే అక్కడికీ వచ్చాడు. సాయంత్రం  పాపని స్కూలు నుండి తీసుకొస్తుంటే, మళ్ళీ అక్కడి నుండి ఫాలో అవుతున్నాడు. ఇంటర్వల్ లో పాప కి చాకోలెట్స్  ఇవ్వబోయాడంట. ఆయా చెప్పింది. మీరు ఇంటికి వచ్చే వరకూ, బిక్కు బిక్కు మంటూ తలుపులేసుకుని కూర్చున్నాము.” చెప్పింది రమ్య.

కృష్ణ అతడిని తేరి పార చూస్తూ, ” చూస్తే పిల్లల్ని ఎత్తుకెళ్ళే వాడి లాగ  అయితే అనిపించటం లేదు. మన పాప ముద్దోచ్చిందేమో..” అన్నాడు.

“అయితే మటుకు.. ఇలా పొద్దంతా ఫాలో కావాలా..? ఇప్పటికీ వెళ్ళటం లేదు..నాకేదో భయంగా ఉంది.. ” అంది రమ్య.

“నేను వెళ్లి లోనకి పిలిచి విషయం కనుక్కుంటానుండు  .” అని బయటికి వెళ్లి పిలిచాడు అతడిని లోనకి.

లోనకి వస్తూనే పాప కోసం ఆత్రుతగా చూసాయి అతడి కళ్ళు..

“పాపని .. ఒక్క సారి పిలుస్తారా..పొద్దుట చాకోలెట్స్ స్కూల్లో ఇవ్వనివ్వ లేదు. ఇవి ఇచ్చి వెళతాను” అన్నాడు.

“మీరెవరు..మా పాప నే ఫాలో అవుతున్నారట.. ఇలా చేయటం న్యూ సెన్స్ అని మీకు తెలియదా..” అన్నాడు కృష్ణ కొంచెం కఠినంగా..

“సారీ అండి..   నా పేరు షణ్ముగం. మా వూరు చిత్తూరు.స్టేట్ బ్యాంకు లో ఉద్యోగం.ఈ వూరికి నేను transfer పై వచ్చాను.  దూరం కదా అని నేను ఒక్కడినే ఇక్కడ ఉంటున్నాను.. మా పాప కూడా అచ్చు మీ పాప లాగే ఉంటుంది. నిన్న మీ పాపని బజార్లో చూసాను మీతో పాటు. అప్పటి నుండి, తనే గుర్తు వస్తోంది. అందుకే మీ పాప ని చూడటానికి స్కూలు వెళ్ళాను.”

“సరే లెండి..” అని “చిన్నూ: అని పిలిచాడు కృష్ణ పాపని.

పాప వస్తూనే, షణ్ముగం మొహం విప్పారింది. దగ్గరకు తీసుకుని ప్రేమగా ముద్దాడి, చాకోలెట్స్ తన చేతికిచ్చి పాప కళ్ళ వైపే చూస్తుండి పోయాడు కొద్ది సేపు..   రమ్య తెచ్చిన కాఫీ తాగి, బయల్దేరాడు.

ఇంటి గేట్ వరకూ, సాగనంపడానికి వచ్చిన కృష్ణ, ” మీకు  మీ పాప అంటే చాల ఇష్టం కదూ.. తను ఇప్పుడు ఏం చేస్తోంది” అని అడిగాడు.

“తను కూడా ఫిఫ్త్ లో ఉంది మీ పాపకి మల్లేనే…” అని ఆగి, ” మీ పాప తో ఉండేసరికి నా పాపనే చూసినట్టు  అనిపించింది . థాంక్స్. మీకు ఇబ్బంది కలిగించానేమో… సారీ  ” అని షణ్ముగం వెళ్ళిపోయాడు.

“ఆక్సిడెంట్  లో మరణించిన తన పాప కళ్ళే , దృష్టి లోపమున్న కృష్ణ వాళ్ళ పాపకి అమర్చారనీ, ఆ కళ్ళలో తన పాపని చూసుకోటానికే  తను ఆ వూరుకి  వెతుక్కుంటూ వచ్చాడని” చెప్పాలని వున్నా , ” అలా చెపితే, భయపడి , మళ్ళీ తనని పాపని ఇంకో సారి చూడనివ్వరేమో అని, వాళ్లకు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతున్న షణ్ముగం లోని తండ్రి వేదనతో కదిలాడు తన పాప జ్ఞాపకాలతో.

 

Advertisements
This entry was posted in తండ్రీ కూతుళ్ళ బంధం. Bookmark the permalink.

2 Responses to అవే కళ్ళు

  1. మరణానంతరం జీవించి .. జ్ఞాపకాలని జీవింపజేసే అవే కళ్ళు అన్నమాట. :((((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s