హృదయం కదిలించే భావాలు

 చుట్టూ సంద్రమున్నా  
గొంతు తడిపే ఓ   నీటి చుక్క లేదు       
చుట్టూ జన సంద్రమున్నా
మనసు తడిపే కన్నీటి చుక్క  లేదు    
అలలు   మారుతున్నా మారని  సంద్రమదే 
తరాలు మారుతున్నా మారని అంతరాలవే..
 మనసు శిథిలమౌతున్నా చెరగని గురుతులవే ..

 

Advertisements
This entry was posted in సొంత కవిత్వం. Bookmark the permalink.

One Response to హృదయం కదిలించే భావాలు

  1. Zilebi says:

    మీరూ మొదలెట్టేసారూ !!

    చీర్స్
    జిలేబి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s