మా ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఇలా ఉంటాయి…

ఎంత బుద్దిమంతులమైనా, మా మా అల్లర్లు మాకు ఉండేవి చదువుకునే రోజుల్లో.. ఇప్పటికీ మా గ్యాంగ్ వూళ్ళో కలిస్తే నవ్వులు పూస్తుంటాయి. ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేయటం లో రామచంద్ర, మధు సిద్ధహస్తులు.

మా మధు వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. వ్యాపారం కాబట్టి సాధారణంగా వాళ్లకు క్షణం తీరిక ఉండదు. సెలవు దినాలు ఉండవు. ఒక సారి మా వూళ్ళో ఏదో గొడవ జరిగిందని, అంతటా బంద్ నిర్వహించారు. దొరక్క దొరక్క దొరికిన ఈ సెలవును ఎంజాయ్ చెయ్యాలనుకుని ఇంకో వ్యాపారి మధు ని ‘వీడియో కాసెట్స్ లో ఏదైనా మంచి సినిమా వుంటే చెప్పు..ఇంట్లో వేసుకుని చూస్తాము. బాగా నవ్వుకోవాలి… ఇంటిల్లి పాదీ చూడగలగాలి. అలాంటి సినిమా చెప్పు. ‘ అని అడిగాడు.మధు చెప్పిన సినిమాని తెచ్చుకున్నాడు అతడు.

మరుసటి రోజు, “నువ్వు చెప్పిన సినిమా చూసి నవ్వుకోవటం కాదు… ఇంటిల్లి పాది రాత్రంతా ఏడుస్తూ కూర్చున్నాము. నువ్వు ఇలా చేస్తావనుకోలేదు’ అని వాపోయాడా ఫ్రెండ్. అప్పటినుండి మధు ని అతడు నమ్మడం మానేసినట్లే..

ఇంతకి మధు సూచించిన సినిమా- దుఃఖ రసం ఎక్కువగా ఉండి, బాగా ఏడిపించే సినిమా… మంచి పాటలున్న సినిమా..మీరు ఊహించగలరా…?

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

3 Responses to మా ప్రాక్టికల్ జోక్స్ ఇలా ఉంటాయి…

  1. SHANKAR.S says:

    మాతృదేవోభవ?

  2. ssnr999 says:

    Maatru devo Bhava

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s