నిజాలు చెప్పడమెలా ..?

నిజాన్ని చెపుతూనే దాన్ని దాచిపెట్టడం కూడా ఓ కళ.. చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ఓ చందమామ కథలో, ఓ వ్యాపారిని ఒకతను వ్యాపారమెలా     నడుస్తోందని అడుగుతాడు. అందుకు ఆ వ్యాపారి తెచ్చిపెట్టుకున్న నిరుత్సాహంతో “ఏదోలే బాబు.. పైసా కి పైసా లాభమంతే…” అని అంటాడు . అది విన్న వెంటనే ఎవరికైనా స్ఫురించేది… అతడి వ్యాపారమంత  సరిగ్గా నడవటం లేదోమో అని.. కాని అతడు చెప్పింది బాగా గమనిస్తే, పైసా కి పైసా అంటే, వంద శాతం లాభం గడిస్తున్నాడనీ  చెప్పకనే చెప్పినట్లు అర్థమౌతుంది.. కాని ఆ నిజాన్ని చెప్పిన తీరు మాత్రం ఆ నిజాన్ని దాచినట్లుగా అనిపిస్తుంది.. అలా చెప్పటం కూడా వ్యాపార సూత్రమే..

అలాంటిదే ఆ మధ్య ఓ వ్యాపార ప్రకటన చూసాను… “మా వద్ద మీరు పదకొండు నెలలు వాయిదాలు  కడితే, పన్నెండో వాయిదా మేమే కడతాము” అని..పన్నెండో నెల తరవాత వారి దగ్గరే ఆ డబ్బుతో ఏదైనా కొనుక్కోవాలి. “అబ్బ! ఒక్క వాయిదా వాళ్ళు కట్టేస్తున్నారుగా.. ఎంత మంచి deal కదా..” అని మనం సంబర పడడం ఖాయం..

ప్రకటనని  నిశితంగా గమనిస్తే అర్థమౌతుంది… వారు కడుతున్న పన్నెండో వాయిదా, మనం కట్టిన పదకొండు వాయిదాల పై ఇచ్చిన వడ్డీకి ప్రతిరూపమని.. కాని చెప్పే పద్ధతిలో తేడా..అందర్నీ యిట్టె ఆకర్షించేలా నిజం చెప్పిన తీరు విలక్షణం  కదూ..

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s