నన్న నచ్చిన ఒందు హాడు కేళిరి…

భాషల్లో కన్నడ కస్తూరి అంటారు. నాకు బాగా నచ్చిన భాష ఇది.. సహజంగా అందులో పాటలు కూడా బాగుంటే యిట్టె నచ్చేస్తాయి.

ఆ మధ్య మనో మూర్తి స్వరపరిచిన “ముంగారు మళే” (తెలుగు లో “వాన” చిత్రం) లోని పాటలు మీతో ఒక సారి పంచుకున్నాను. మనో మూర్తి గారే స్వర పరిచిన “మిలన” అన్న చిత్రం లో “మళే నింతు హోద మేలే ” అన్న పాట చాల బాగుంటుంది.. ఇద్దరు విడిపోతున్న బాధ ని వ్యక్తపరిచే ఈ పాటని విలక్షణ గాయని శ్రేయ ఘోషాల్, సోనూ నిగమ్ ( ముంగారు మళే లో ” అనసుతిదే యాకో ఇందు..” అన్న పాటని పాడిన గాయకుడు… what a melody it is ) పాడారు. పాటలో దాగున్న మనసు లోని సంఘర్షణని   దృశ్య రూపం లో చక్కగా చూపించారనిపించింది ..

తెలుగు లో ఈ పాట వినే అవకాశం  తక్కువ కాబట్టి.. మీతో పంచుకుంటున్నాను.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to నన్న నచ్చిన ఒందు హాడు కేళిరి…

  1. KITTA says:

    Yes, I too enjoyed kannanda song. i love kannada as it is also my mother tongue. kannanda music is very nice thanks to chittoor i can enjoy telugu, tamil ,kannada

  2. t.pattabhiraman says:

    “అనసుతిదే యాకో ఇందు..” about this song, eventhough my daughter knows Tamil & English languages, she likes this song verymuch and she use to hum this song sometimes. Infact all the songs in this movie she got it from his brother (my brother’s son at Bangalore) and use to play in the system. Really it is is fentastic son. That film hero’s goodluck, he was just as anchor in the Udaya channel. In the place of some other big star in Kannada film industry, he got a chance to act in it and his good luck it picked him upto sky level.

    Little bit goodluck for me also, because i also got chance to serve in Karnataka state in few industrial fields.

    Thanks for remembering this song.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s