మా క్లాస్మేట్ పై “హిందూ” దిన పత్రికలో వచ్చిన ఆర్టికల్

ఈ నెల మొదట్లో “హిందూ” దిన పత్రిక లో మా క్లాస్ మేట్ స్వర్ణ పై ఓ ప్రత్యేక వ్యాసం ప్రచురించారు.. మా బ్లాగు మిత్రులు  మరియు మా క్లాస్మేట్స్ కోసం ఆ ఆర్టికల్ లింక్ ఇక్కడ మీకిస్తున్నాను.

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు, నాడు-నేడు. Bookmark the permalink.

5 Responses to మా క్లాస్మేట్ పై “హిందూ” దిన పత్రికలో వచ్చిన ఆర్టికల్

 1. Dr. S. Vijayakrishna says:

  Congratulations Swarna latha. Way to go……….
  Vijay

 2. Kona Ravi Kumar says:

  Wish you all the best in your future endeavors ……..

 3. Interesting .. Congratulations Swarana gaaru.

 4. Dear swarna, my heartful good wishes for ur achievments in ur carreer.I wish many more achive ments in ur field by the grace of the almighty.

 5. వెంకట says:

  swarna gaaru, mee class matea ?. Great. Congratulations to Swarna gaaru and wishing her to have great achievements in future.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s