వాలిపోయే పొద్దా… నీకు వర్ణాలెందుకే …

(ఫోటోలు తీసిన నమ్ముకి కృతజ్ఞతలతో)

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

6 Responses to వాలిపోయే పొద్దా… నీకు వర్ణాలెందుకే …

 1. Murthy says:

  mee school vallu lucky andi baabu

 2. chinni says:

  “సంధ్యా రాగపు సరిగమలో తొలి కలయికలో
  సాయంకాలపు చలి చలి ఊహల పకపకలో”…వాలిపోయే పొద్దు కాదు 🙂
  ఫొటోస్ బాగున్నాయని నమ్ముకి చెప్పండి

  • mhsgreamspet says:

   అంతేనంటారా..? మా స్కూలు సీనియర్లు చెప్పితే ఒప్పుకోవాల్సిందే…! 🙂

 3. Convey my congrats2nammu for snaping beautiful pictures.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s