ఓ చినుకు రాలింది

ఓ చినుకు రాలింది 

వాగై.. వంకై…

కలిసిపోయింది సంద్రంలోకి…
 

ఓ చినుకు రాలింది 

స్మృతై… వ్యధై …

ఇంకిపోయింది హృదయం లోకి ,,, 
Advertisements
This entry was posted in సొంత కవిత్వం. Bookmark the permalink.

One Response to ఓ చినుకు రాలింది

  1. స్మృతై… వ్యధై …:( 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s