బీదరు … ఇసుక.. మేనేజ్మెంట్ సూత్రం..

అంకం – ఒకటి 
చదువుకునే రోజులు… ఓ రోజు నా సహాధ్యాయి తన ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు రాసుకుని వారి గురువు గారి చేత కరెక్షన్ చేయించటానికి తీసుకెళ్తున్నాడు.. ఓ సారి నా చేతికిచ్చాడు, ఆ రిపోర్టు చదివి  అభిప్రాయం  చెప్పమని.. తన ప్రాజెక్ట్ గురించి తెలిసి ఉండటం చేత, పెద్ద కష్టమనిపించలేదు ఆ రిపోర్టు చూడటానికి… బాగా రాసాడు రిపోర్టుని.. కాని అక్కడక్కడా చాలా ప్రాధమిక పొరపాట్లు చేసాడు… వ్యాకరణ పరంగా… అలాగే రిపోర్టు చూడటానికి   కూడా అంత బాగోలేదు.. అక్కడక్కడా punctuation లో పొరబాట్లు, formatting లో దోషాలు  ఉన్నాయి .. అవే ఎత్తి చూపాను తనకి..  తను నా వైపు చూసి ఓ చిరు నవ్వు నవ్వాడు..”అవి నాకు తెలియవా…?” అన్నట్లు. నా భుజం పై చేయి వేసి..” చూడు, మరీ చక్కగా రిపోర్టు రాసి తీసికెళ్తే , గురువు గారు దిద్దటానికి ఏమీ ఉండక పోతే ఎలా.. ఏ తప్పు కనపడలేదనుకో… మనసు పరిపరి విధాల అలోచించి, ఇంకో కొత్త కోణం లో నా రిపోర్టు ని మార్చమని చెప్పొచ్చు..దాంతో నా పని పెరగటం ఖాయం.  అందుకే ఆ పొరబాట్లు కావాలని చేసాను. గురువు గారు ఆ చిన్న పొరపాట్ల ని పట్టుకుంటే, మనం మళ్ళీ చేయాల్సిన పని తగ్గుతుంది ”  అన్నాడు.. అవాక్కైపోయాను   అది వినేసరికి…
 
అంకం – రెండు 
ఆ మధ్య బీదరు… ఇసుక కామెడి సీన్ చూసాను “ఇడియట్” చిత్రం లో … అందులో ఆలి ప్రతి సారి బండి మీద బీదరు లో ఇసుక చల్లటానికి వెళ్తుంటాడు .. బార్డర్ చెక్ పోస్టు లో ప్రతి సారి పోలీస్ ఆఫీసర్ జీవా బండి ఆపటం, ఇసుకని తనిఖీ చేయటం… అందులో ఏ మతలబూ కనిపెట్టలేక పోవటం … బీదరులో చల్లటానికి ఎందుకు తీసుకు తీసుకెళ్తున్నాడో  తెలియక తికమక పడటం జరుగుతుంది… జీవా కే కాదు, ప్రేక్షకులుగా మనకీ అర్థం కాదు, బీదరులో ఇసుక చల్లటం లో ఆంతర్యం ఏమిటో… ఓ మూడు సార్లు అలా వెళ్ళాకా, నాలుగో సారి వేరే చోట ఆలి కనపడినప్పుడు జీవా అడుగుతాడు, బీదరులో ఇసుక చల్లటం లో రహస్యం ఏమిటని.. అప్పుడు ఆలి చెపుతాడు.. తాను బీదరుకు తీసుకెళ్ళేది ఇసుకే అయినా, తీసుకెళ్తున్నది ఓ కొట్టుకొచ్చిన బండి అని  , ఆ బండిని చెక్ చేయకుండా ఉండటానికి  పోలీసుల దృష్టినంతా బీదరులో ఇసుక చల్లటం పై మళ్లించాననీ  చెపుతాడు.. జీవ తో పాటు మనకూ తెలుస్తుంది అసలు రహస్యం ఆపుడు తెలిసి నవ్వుకోటం ఖాయం..
 
పొట్ట చెక్కలయ్యే ఈ హాస్య  సన్నివేశం   ఇక్కడ చూడండి 
 
పై రెండు సంఘటనలకూ సారూప్యత  ఉంది కదూ..?
Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

2 Responses to బీదరు … ఇసుక.. మేనేజ్మెంట్ సూత్రం..

  1. 🙂 🙂 హాయిగా నవ్వుకున్నాను.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s