మిమ్మల్ని ఏడిపించటానికో చిత్ర సన్నివేశం ..

నాన్న… కూతురు… 

 
ఓ అందమైన బంధం.. may be the most beautiful relation universally.. నాన్నకి మొదట కూతురుగానూ, తర్వాత స్నేహితురాలి గాను… చివరి దశలో తల్లిగానూ మారే బంధమిది.. అలాగే… నాన్న కూడా మొదట తండ్రిగా తన ఆలనా పాలనా చూసుకుంటూనే, తన యుక్త వయసులో ఓ మంచి మిత్రుడి గానూ,, అవసాన దశలో తనలో తన తల్లిని చూసుకునే బంధం కూడా..

 
ప్రతి విషయానికీ మినహాయింపులు ఉన్నట్లే, ఈ బంధాన్ని ఆస్వాదించ(లే)ని వాళ్ళు ఉండోచ్చేమో  కాని, నేను ఎన్నో కుటుంబాలలో ఎంతో అందమైన తండ్రి కూతుళ్ళ బంధం చూసాను. female infanticide, foeticide, gender bias లాంటి మహమ్మారులు సమాజాన్ని  ఏలుతున్న ఈ రోజులలో, ఇంత అందమైన బంధాన్ని ఎవరైనా కోల్పోతున్నారూ అంటే.. వాళ్ళు నిజమైన దురదృష్టవంతులే..
 
ఆ మధ్య చూసిన  “నాన్న” చిత్రం లో చివరి సన్నివేశం తండ్రి- కూతుళ్ళ ప్రేమకి ఓ చక్కటి చిత్ర రూపం.. ఆ సన్నివేశం చూసి, మీ మనసు అంతరాళం లో ఓ చిన్న కదలిక కూడా లేక పోతే మాత్రం… it is high time to have a self-check.. 
Advertisements
This entry was posted in తండ్రీ కూతుళ్ళ బంధం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s