ఈ చొక్కాకీ ఓ గతముంది…

 

ముప్పై ఐదేళ్ళ నాటి ఈ ఫోటోలో ఉన్న అబ్బాయి వేసుకున్న షర్ట్ గమనించారా..? షర్ట్ అంతా డిజైన్లతో దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతోంది కదా… షర్ట్  లో ఎన్నో చారలు, పెద్ద  వృత్తాలు అందులో ఇమిడి ఉన్న కొబ్బరి చెట్లు… ఇలా ఆ కాలం హీరోలు వేసుకునే షర్ట్ లాగా ఉంది కదూ.. ఉండదూ మరి.. ఆ అబ్బాయి కి అలనాటి హీరో ల పైన ఉన్న ఆరాధనా భావం అలాంటిది.. కాని… ఈ చొక్కా వెనక ఓ తమాషా కథ దాగి వుంది..

 ఆ అబ్బాయి ఏదో సినిమాలో చూసి, ఇలాంటి చొక్కా కావాలని పట్టుబట్టి మరీ కుట్టించుకున్నాడు… మా వూరి ఆస్థాన టైలరు చంద్రా గారి చేత.. (మరిచాను.. చంద్ర టైలర్ గారి అమ్మాయి కూడా టీ వీ సీరియల్స్ లో ఇప్పటికీ నటిస్తోందని విన్నాను). కుట్టించుకున్న షర్ట్ వేసుకుని ఫోటో మరీ తీయించేసుకున్నాడు. అలా  మురిసిపోయే రోజుల్లో.. ఓ సారి తిరుపతి లో చదువుకుంటున్న ఆ అబ్బాయి అన్నగారు ఇంటికొచ్చి చూసి “ఇదేమి వేషం” అని ఆ షర్ట్ లో దసరా  బుల్లోడి లాగ వెలిగిపోతున్న ఆ  అబ్బాయిని చూసి పెదవి విరిచారు. ఆ కామెంట్ విని మరీ ఉడుక్కున్నాడా అబ్బాయి. 
 
ఆ రోజు ఆ అన్నదమ్ములిద్దరూ బజార్లో వెళుతుంటే కనీసం ముగ్గురు వ్యక్తులు అలాంటి చొక్కానే వేసుకుని వుండటం గమనించారు.. కాని వేసుకున్న వాళ్ళంతా.. ఆ వూరి రౌడీలు, పోకిరీలూనూ.. అలాంటి షర్ట్ వేసుకున్న వేసుకున్న వారి అవతారాలు చూసాక “ఇప్పుడు చూసావా.. నువ్వు వేసుకున్న షర్ట్ ని ఎలాంటి వాళ్ళు వేసుకుంటున్నారో… అలా వుంది నీ టేస్టు ” అని అంటూ ఆ అబ్బాయి అన్నయ్య ఆట పట్టించాడు నవ్వుతూ.. అంతే ఆ చొక్కాని వేసుకుని అలాంటి రౌడీల సరసన తనని ఊహించుకోలేక… పాండవులు అస్త్రాలని జమ్మి చెట్టు పై దాచి పెట్టిన చందాన.. అ షర్ట్ ని అటక ఎక్కించేసి మళ్ళీ దాని మొహం కేసి చూడలేదు.. 
 

అలా ఎంతో ముచ్చటపడి కుట్టించుకున్న ఆ చొక్కా మూణ్ణాళ్ళ  ముచ్చట అయ్యింది

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

One Response to ఈ చొక్కాకీ ఓ గతముంది…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s