ప్రపంచాన్ని అందంగా మార్చే ఆ కొందరు వ్యక్తులు..

స్వాభావికంగా స్వచ్చమైన మనసు ఉన్న వాళ్ళు అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే.. అటువంటి వారి మనసు పై ఎలాంటి ముసుగులూ ఉండవు. వారి మాటలలో ఎలాంటి ఇతర కోణాలూ ఉండవు. వారు వారుగా వుంటారు… వారు వారుగానే  మాట్లాడుతారు. వారి అభిమానం కల్మషం లేనిది. వారి కోపం స్వార్థం లేనిది. వారి ఓదార్పు కొండంత బలాన్నిచ్చేది.

కాని సమస్య ఏమిటంటే.. అంతటి స్వచ్చత గల వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో ఉన్నారా అని.. మంచి మాటలు చెప్పే ప్రతి వారు మంచి వారు అనుకుంటే పొరపాటే.. కొందరు తమ మంచి తనాన్ని తెచ్చి పెట్టుకుని ప్రదర్శిస్తే ..  మరి కొందరు ఇతరులు మన గురించి ఇలా అనుకోవాలని లేని మంచి తనం చూపిస్తూ వుంటారు. ఎంతగానంటే తాము మంచితనం ముసుగు వేసుకున్నాము అన్న విషయాన్ని మరిచేంతగా  …
చుట్టూ సముద్రమున్నా గొంతు తడపటానికి ఓ నీటి చుక్క లేనట్టు… చుట్టూ జన సంద్రమున్నా, మనసు తడిపే ఓ కన్నీటి చుక్క దొరకని ఈ ప్రపంచంలో నిర్మల హృదయులు దొరకటం, అటువంటి వారి పరిచయ భాగ్యం కలగటం ఎవరికయినా అదృష్టమే.. 
 
నా పరిధిలో నా ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తులను బాగా పరిశీలిస్తే, అంతటి స్వచ్చమైన హృదయం ఉన్న వాళ్ళు నాకు బాగానే ఎదురయ్యారు. వారి సాంగత్యం లో మనకూ నిజమైన సకారాత్మక భావనలు కలుగుతాయి. వారు ఎవరి గురించీ పరుషంగా మాట్లాడరు. మనకు సమస్య వస్తే అది తమదే అన్నంత ఆదుర్దా తో చొరవ చూపించి సహాయం చేయటమో, ఆ బాధను పంచుకోవటమో చేస్తారు. వారి సహాయం ఏ షరతులూ లేనిది.. ఏ ప్రతిఫలమూ ఆశించనిది.. ఇంకో విషయం … వారి వ్యవహార సరళి ఏ కొందరితోనో కాదు… అందరితోనూ ఇలాగే వుంటుంది.. తమ బంధువులైనా… తమ మిత్రులు అయినా.. వారి వ్యవహార సరళి ఒక్కటే.. వారి అభిమానపు అర్ద్రతలోని సాంద్రత ఒక్కటే.. అటువంటి వ్యక్తులను పరిస్తితులైనా, కాలమైనా ఎన్నటికీ మార్చలేవు.. 
 
అటువంటి వారిని చూస్తే ఒకటే అనిపిస్తుంది.. నేనూ అలా వుండగలగాలని.. ఆ స్వాతిముత్యపు నైర్మల్యత పొంద గలగాలని.. నా ప్రపంచంలో వుండే ఆ కొద్దిపాటి స్వాతి ముత్యాలను మనసారా అభిమానిస్తూ…
 
Advertisements
This entry was posted in ఫిలాసఫీ. Bookmark the permalink.

2 Responses to ప్రపంచాన్ని అందంగా మార్చే ఆ కొందరు వ్యక్తులు..

  1. very nice!! baavundandee! you are lucky!!

  2. bala says:

    very good who is that man?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s