నువ్వు గుర్తు రావడం లేదు

తొలకరి చినుకు తడికి పులకించిన మట్టి వాసన ఆఘ్రాణిస్తున్నపుడు 

నువ్వు గుర్తు రావడం లేదు 

వాన వెలిసిన చూరు నుండి బొట్టు బొట్టుగా దిగంతాలకు జారిపోతున్నపుడు 
నువ్వు గుర్తు రావడం లేదు 
 
దూరాన కొండల్ని చుంబిస్తూ మేఘాలు  వడి వడిగా సాగి  పోతున్నపుడు
నువ్వు గుర్తు రావడం లేదు 
 
వర్షాన్ని ఆలింగనం చేసుకుంటూ పచ్చటి మైదానంలో నిస్త్రాణగా పడుకున్నపుడు 
నువ్వు గుర్తు రావడం లేదు 
 
ఎందుకంటే గుర్తుకి అస్తిత్వం, నాకు మరపు ఉన్నపుడే కదా..
 
Advertisements
This entry was posted in సొంత కవిత్వం. Bookmark the permalink.

4 Responses to నువ్వు గుర్తు రావడం లేదు

  1. veenaalahari says:

    chala chala bagundandi

  2. ఎందుకంటే గుర్తుకి అస్తిత్వం, నాకు మరపు ఉన్నపుడే కదా..

    chaalaa baagundi.

    keep it up.. ramakrishana gaaru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s