హాస్య సన్నివేశమంటే ఇలా వుండాలి..

నా మటుకు హాస్య సన్నివేశం ఎలా ఉండాలంటే, సహజంగా, వెకిలితనం లేకుండా, ఏ prompting లేకుండా spontaneous  గా నవ్వు వచ్చేలా వుండాలి .. ఆ సన్నివేశంలోని పాత్రధారులు కూడా హాస్యం పుట్టించటం కోసం తెచ్చిపెట్టుకున్న హావ భావాలు లేకుండా సహజ సంభాషణలతో నవ్వించగలగాలి. ఇలాంటి హాస్యం పండిచటంలో రాం గోపాల్ వర్మ సినిమాలు కొన్ని ఉదాహరించాల్సిందే.. “క్షణ క్షణం” చిత్రంలో కొద్దిసేపైనా, సీరియస్ గా వుండే బట్టల కొట్టు యజమాని పాత్రలో బ్రహ్మానందం చేసిన పాత్ర బాగా నవ్వించింది.. అలాగే తరవాత వచ్చిన ఖాన్ దాదా పాత్ర, “అనగనగా ఒక రోజు” చిత్రం లో జాక్సన్ పాత్రలలో ఇలాంటి సీరియస్ కామెడీని బ్రహ్మానందం ద్వారా చేయించి అలరించగలిగారు.


కాని ఇలాంటి కామెడీ సన్నివేశాలకు ఆద్యమన దగ్గ సన్నివేశం “షోలే” చిత్రంలో వుంది… అదే వీరూ పెళ్లి సంబంధం కోసం జై (అమితాబ్) మౌసీ దగ్గరకు వెళ్లి మాట్లాడే సన్నివేశం.. ఆ సన్నివేశం ఇప్పటికీ ఎన్ని సార్లు చూసినా మళ్ళీ మళ్ళీ చూసి నవ్వుకుంటుంటాను. ఆ హాస్య సన్నివేశం ఎంత subtle గా వుంటుందో అంతే hillarious గా కూడా వుంటుంది.  ఆ సన్నివేశం లో అమితాబ్  తన మిత్రుడి అవలక్షణాలన్నీ చెప్పకనే ఏకరువు పెట్టె విధం, మొత్తానికి పెళ్లి రాయబారం ఓ ప్రహసనంగా ముగియడం పొట్ట చెక్కలయ్యే హాస్యాన్ని పండిస్తుంది..

ఆ సన్నివేశం ఇక్కడ చూడండి

 
Advertisements
This entry was posted in సినిమాలు-సాహిత్యం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s