ఆ పాట ఏమిటంటే…

ఆ మధ్య ఓ హిందీ పాట పల్లవి కి తెలుగు లో అనువాదం ఇస్తూ అది ఏ పాట అని అడిగాను. ఆ పాట ఏదని చెప్పే ముందు ఒక సంగతి చెప్పాలి. కొన్ని పాటలు ఫలానా వారు పాడారనో, లేక ఫలానా వారు స్వర పరిచారనో ఇష్టపడుతుంటాం. కొన్ని పాటలు ఏవీ తెలియకుండానే వాటి ప్రేమలో పడిపోతాం. అవీ నిజమైన పాటలంటే.. కేవలం మాధుర్య పరంగా పాటలని ఇష్టపడే రోజుల్లో ఇష్ట పడ్డ  పాటల్ని ఇప్పుడు విశ్లేషించుకుంటే కొన్ని పాటల్ని ఒకే సంగీత దర్శకుడు స్వర పరిచి వుండటం, పైగా అతడి గురించి నాకంతగా తెలియక పోవటం నాకు కొంత ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఆ పాట లేవిటంటే (యూ ట్యూబ్ వారి సౌజన్యంతో)

“మౌసమ్” లో “దిల్ ధూండ్ తా హై ఫిర్ వహీ పుర్సత్ కె రాత్ దిన్ …”,
 
“హకీకత్” లో “జరా సి ఆహట్ సి హొతి హై , తో దిల్ సోచతా హై, కహీ ఏ వో తో నహీ”
 
“మేరా సాయ” లో ” తూ  జహా జహా చలేగా, మేర సాయ సాత్ హోగా …”
 
 ఆ క్రమంలోనే నేనడిగిన పాట కూడా ఉంది. అది ” తేరి ఆన్ఖోకే శివా దునియా మే రఖా క్యా హై ..” అన్న పాట .. “చిరాగ్” చిత్రం లోనిది
 
మీరు మీ తన్హాయీతో ఉన్నప్పుడు ఈ పాటలన్నీ వినదగ్గవే. మనసుకు ఎంతో సాంత్వన ఈ పాటలతో వస్తుందనటం లో సందేహం లేదు. ఈ పాటలని  స్వర పరిచిన మదన్ మోహన్ ఎప్పటికీ చిర స్మరణీయులే.. రాశి  కన్నా వాసి లో ఎన్నదగ్గ పాటల్ని అనితర సాధ్యంగా స్వరపరిచిన స్వర శిల్పి మదన్ మోహన్ 
Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s