నేనిప్పుడు ఏ పాట వింటున్నానంటే…

కొన్ని పాటలు విన్న కొద్ది క్షణాలలోనే, వాటితో ప్రేమలో పడిపోతాము. ఈ మధ్య విన్న అలాంటి పాట “కడలి” చిత్రం లోని “పచ్చని తోట..పసరుల తావి” అన్న పాట.. పాటంతా silky smooth melodious tune లో సాగిపోతుంది.. వెన్నెల సోయగాన్ని చూస్తూ కడలి అలలపై అలవోకగా వెళ్తున్న భావన కలిగింది.

సంగీతం అద్భుతమైనా, అంతకు మించి నచ్చిన్దేమిటంటే… అందులోని సాహిత్యం… అందులోని అందమైన పదాలు. పాట పల్లవిలోని సాహిత్యం చూడండి ఎంత బాగుందో..

పచ్చని తోట..పసరుల తావి…  నిశీధి మౌనం.. నీ ప్రేమ గానం…

పౌర్ణమి రేయి… పొగ మంచు అడవి .ఒంటరిగ వెళ్ళే నీతోటి పయనం..

ఇది మాత్రం చాలు… ఇది మాత్రమే..

నాకింక చాలు… నువ్వు మాత్రమే..

ఆ పదాల్ని వింటుంటే ఎంత refreshing గా అనిపించిందో… ముఖ్యంగా “నిశీధి మౌనం” అన్న పదం ఎంత చక్కగా కుదిరిందో.. గేయ రచయిత వనమాలిగారిని  అభినందించాల్సిందే .. ఆ పదాలకు తగ్గ సంగీతం మంచి ఫీల్ కలిగించింది.

చిత్రం గురించి ఏమి చెప్పలేను గాని, ఈ పాట మాత్రం awesome

 

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s