మనసెరిగిన వాడు ….

ఎరిగిన వారికి ఎదలో ఉన్నాదు.. 

ఎరుగని వారికి ఎదుటే ఉన్నాడు 

శబరీ ఎంగిలి గంగ తానమాడిన పేరు… 

హనుమ ఎదలో భక్తి ఇనుమడించిన పేరు.. 

 మనసెరిగిన వాడు మా దేవుడు .. శ్రీ రాముడు 

మధుర మధుర తర శుభ నాముడు … గుణ ధాముడు 

దైవ భక్తిని  ఇంత కంటే అందంగా, సరళంగా, ఉన్నతంగా  ఎవరికైనా ప్రకటించ తరమా..  చిర స్మరణీయులైన వేటూరి వారికి తప్ప

ఇంత అందమైన సాహిత్యాన్ని దైవ భక్తి లేని వారికి కూడా వింటేనే భక్తి భావాన్ని కలిగించేలా పాడగల శక్తి ఎవరికుంది …  కారణ జన్మురాలైన సుశీలమ్మ కు తప్ప..

పంతులమ్మ చిత్రం లోని ఈ పాట ఇక్కడ వినండి 

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s