మందు కోసం

చీకటి పడుతోంది. ఆ సిటీ బస్సులోకి ఓ తూలుతున్న వ్యక్తి అతి కష్టం మీద రాగలిగాడు. బస్సులో ఉన్న కొద్ది ప్రయాణికులు వింతగా(లేక ఆసక్తిగా) చూసారు అతడి వైపు. ఎక్కడికెళ్ళాలి అని అడిగింది ఆ మహిళా కండక్టరు. సుమారు 5 నిమిషాలు అడిగినా అతడి నుండి సరైన స్పందన శూన్యం. చివరికేలాగో అతడు వెళ్ళాల్సిన గమ్యం కనుక్కొని టికెట్ ఇచ్చాక అతడి దగ్గర నుండి డబ్బులు రాబట్టడం ఇంకో ప్రహసనమైంది. ప్రయాణం లో అతడి సంధి ప్రేలాపనలు, వెకిలి మాటలు, అన్నీ భరిస్తూ ప్రయాణికులు, బస్సు సిబ్బంది వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ గమ్య స్థానం దగ్గర అతడిని దింపడం పెద్ద సీనైంది. అతఃడు దిగి వెళ్ళాక ఆ కండక్టరు నిట్టూరుస్తూ అంటోంది.. “రోజూ ఇది మామూలై పోయింది. ఇంకా రెండు ట్రిప్పులు కొట్టాలి ఇంకెందరు ఇలాటి వాళ్ళు వస్తారో..” నిజమే… సరిగ్గా గమనించం గాని రోజూ చూసే ఇలాంటి ఉద్యోగాలలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయో కదా…ఆ వ్యక్తి ఇంటికెళ్ళి ఇంకెంత గొడవ చేసాడో.. ఇలాంటి న్యూసెన్స్ వాల్యూ ఉన్న వాళ్ళు మారేదేన్నడో…

ఆ మధ్య మద్య పానం నిషేధించిన ఓ వూరికి వెళ్లాను. ఎక్కడా రోడ్డు పై విగత జీవులలాగ మత్తులో పడి ఉన్న వారు కనపడలేదు. ఎక్కడా బస్సుల్లో చీకాకు పెట్టె మందు బాబులూ కనపడలేదు. చాల రెఫ్రెషింగ్ గా అనిపించింది.

 

Advertisements
This entry was posted in ఇదండీ సంగతి. Bookmark the permalink.

2 Responses to మందు కోసం

  1. madhyapaana nishEdam manchidanDee! chaalaa samasyalu undavani naa abhipraayam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s