అద్భుతమైన ఈ అనువాద గీతాన్ని రాసిందెవరు?

తెలుగులో అనుకున్న భావాన్ని అనుకున్న విధంగా చెప్పటమే కష్టం. అలాంటిది ఇంకో భాషలోని గీతాన్ని తెలుగులోకి అనేక పరిమితుల మధ్య అనువదించటం ఎంత కష్టమో కదా.. ఎందుకంటే అనువాద గీతం లోని పదాల నిడివి మారకూడధు. తెరపై కనిపించె తారల పెదవుల కదలికకి అనుగుణంగా ఉండాలి. ఇవన్నీ పోను, ప్రాధమికంగా గీతంలోని భావం మారకూడధు. ఇన్ని అంక్షల మధ్య గీత రచన కత్తి మీద సాము లాంటిదే. అలా చేసి మెప్పించటమే కాదు, ఇదే original గీతమేమో అనిపించేట్లు ఎవరైనా గీత రచన చేసారంటె, వారు నిజంగా అభినందనీయులే.

అలాంటి గీతం నాకు తెలిసి ఒకటి ఉంది.

అత్మ బంధువు (శివాజి, రాధ నటించినది) లో “మనిషికో స్నేహం, మనసుకో దాహం… లేనిదే జీవం లేదు,,, జీవితం కానే కాదు … మమతనే మధువు లేనిదే చేదు…”. ఈ పాటకి తమిళ మాతృక (ముదల్ మరియాధై) లో “వెట్టివేరు వాసం… వేడలకుళ్ల వీసం..” అని సాగుతుంది.

తెలుగు లో అనువాదం తమిళ పదాలకు word-by-word తర్జుమా కాదు. ఎందుకంటె నాకు తెలిసి (నాకు తమిళం అంతగా తెలియక పోయినా) తమిళ పదాలలో వేరే భావం ఉంది. కాని చిత్రం లోని సందర్భ పరంగా చూస్తే, తెలుగు సాహిత్యమే చాలా సందర్భోచితం గా అనిపిస్తుంది. ఈ పల్లవి లో మొదటి రెండు lines “మనిషికో స్నేహం, మనసుకో దాహం” లోనె ఆ చిత్ర సారాంశం మొత్తం వ్యక్తమౌతుంది. అనితర సాధ్యంగా నటించిన శివాజి, రాధ పాత్రల నడుమ సాగె అంతః సంఘర్షణకి ఆ రెండు lines ప్రతి రూపం.

అప్పట్లో మా ఊళ్లోఎప్పుడూ తమిళం లో ఈ పాట వినే వాడిని. తెలుగులో విన్నాక, ఈ గీత రచయిత ఎవరా అని ఎంత “గూగిలించినా” దొరకలేదు. మీకు తెలిస్తే చెప్ప గలరు.

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s