లుటేరా

ఒ హేన్రీ రచించిన “Last Leaf” అధారంగా తీసిన చిత్రం “లు టే రా”. జమిందారీ కాలం నేపధ్యం లో ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ప్రేమ, దగా ల దోబూచులాట ల తో నడిచే ఓ poignant ప్రేమ కథ ఈ చిత్ర ఇతి వృత్తం,

ఈ చిత్రం పై ఇంకో సారి సుదీర్ఘంగా సమీక్షిస్తాను. ప్రస్తుతానికి అ చిత్రానికి highlight అనదగ్గ ఈ పాట చూడండి

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s