ఆకులు రాలుతున్నాయి ….

ప్రతి చిగురూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఆకవాల్సిందే … ప్రతి ఆకూ పండి పోయి ఏదో ఒక రోజు రాలాల్సిందే …
మా బాల్యం లో మేము చూసే ఎంతో మంది యువకులు ఇప్పుడు వృద్ధులై ఒక్కొక్కరూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు ..
నిన్న మా సూరి బావ వాళ్ళ నాన్న మరణించారు.. స్కూలు రోజుల్లో తనతో నాకు ఎన్నో గుర్తులున్నాయి .. ఇప్పటి వరకూ అడపా దడపా తనని ఏదో సందర్భం లో కలుస్తూనే వున్నాను .. లతా కేఫ్ లో ఎప్పుడూ టిఫెన్ చేసే నన్ను అప్పట్లో తను ఆఫీసు కు వెళ్తూ ఆప్యాయంగా పలకరించే వారు.
తన గురించి బాధ పడుతుండగానే ఇంకో విషాద వార్త … ఎందరికో చదువు చెప్పిన సైదా మాష్టారు ఇవాళ పొద్దున్నమరణించారని. అప్పట్లో తను ట్యూషన్స్ చెపుతూ ఎందరికో విద్యా బుద్దులే కాదు మంచి నడతా నేర్పించేవారు . ఎందుకో బ్రహ్మచారిగా వుండిపోయి , వొంటరై పోయారు… తనకంటూ ఏమీ వెనకేసుకోలేదు . దుర్గమ్మ గుడి పక్కనున్న ఓ మిద్దె పైనున్న గదిలో ఒంటరిగా చివరి రోజులు గడిపారు. తన పరిచయస్తులు , పూర్వ విద్యార్థులు ఇచ్చే సాయంతో ఇన్ని రోజులూ నెట్టుకొచ్చిన వారు ఈ రోజు ఒంటరి తనం నుండి విడుదలయ్యారు. ఎందరికో విద్య ద్వారా దరి చూపిన సైదా మేష్టారిది “జగమంత” కుటుంబమే …. ఎవరూ లేని చివరి రోజులు “ఏకాకి” జీవితమే ..
తరలి రాని తీరాలకు వెళ్లి తిరిగి రాని ఆ ఇద్దరికీ భారమైన హృదయంతో, స్మృతి పథం లో అశాంతిగా అలజడి చేస్తున్న జ్ఞాపకాల మరీచికలతో …. అంజలి ఘటిస్తూ

Advertisements
This entry was posted in నాటి స్మృతి సౌరభాలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s