ఆ చేతులు …..

(A daughter’s tribute to father…)

ఆ చేతులు…..

నా చేతుల్ని తన భుజం పై వేసుకుని జోల పాడాయి

నా వేళ్ళను సుతారంగా పట్టుకుని నడకలు నేర్పించాయి

తొలి రోజు బడికి వూగుతూ నవ్వుతూ సాగనంపాయి

నా భుజం పై వేసి నేనున్నానని ధైర్యం చెప్పాయి

నా తల నిమిరి చల్లగా ఉండమని దీవించాయి

కానీ ఎందుకో

ఆ చేతుల్ని ఈ రోజు ఆర్తితో అందుకోవాలని యత్నిస్తుంటే

ఏ స్పందనలూ లేకుండా నిశ్చలంగా ఉండిపోయాయి

బంధాలంటే ఇంతేనా….?

వాస్తవపు పద ఘట్టనల కింద నలగాల్సిందేనా

Advertisements
This entry was posted in సొంత కవిత్వం. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s