రవీంద్ర జైన్… వినిపిస్తూనే ఉంటాడు .. ఘుంగ్రూ కీ తరా…

తపస్య అంటే “దో పంఛీ దో కహి లేకే చలే హై కహా… యే బనాయెంగె ఏక ఆషియా …” అన్న పాట స్ఫురణ కి వస్తుంది తప్ప అది ఎవరి చిత్రం , ఎవరు దర్శకుడు లాంటి ఇతరాలేవీ తెలియవు .
అలాగే

అఖియోన్ కె ఝరోఖోం మే … అనే చిత్రం లో “అఖియోన్ కె ఝరోఖోం మే… మైనే దేఖా హై …”
చిత్ చోర్ లో “గోరి తేరా గావ్ బడా ప్యారా…” , “జబ్ దీప్ జలే ఆనా …”, “ఆజ్ సే పెహ్లే … ఆజ్ సే జ్యాదా… ”
ఫకిరా లో ” ఓ సున్ కె తేరి పుకార్..” , ఘుంగ్రూ కీ తరా బజ్ తా హీ రహా హూ మై …”
“చోర్ మచాయే శోర్ ” లో “దిల్ మే తుఝె బిఠాకే …” ,
నదియా కె పార్ లో “కౌన్ దిశా మే …”
గీత్ గాతా చల్ లో “గీత్ గాతా చల్ … ”
రామ్ తేరి గంగా మై లి లో “సున్ సాయిబా సున్ ..”
పాటలు తప్ప మిగతా ఏవీ గుర్తు లేవు … వీటన్నిటికీ ఒకటే common … ఇటీవలే దివంగతులైన రవీంద్ర జైన్ స్వరపరిచిన పాటలు ఇవి .. ఈ పాటలు నా బాల్యం , college days nostalgic గా మార్చాయి. అప్పటి జ్ఞాపకాలకి ఈ పాటలకి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది నాకు.
పుట్టు గుడ్డి అయినా రవీంద్ర జైన్ స్వర సంపద అనితర సాధ్యం .. అంతే కాదు ఎంతో సున్నితమైన భావాలున్న ఎన్నో పాటలను అతడే రాశాడు అంటే అసలు అతనెలా ఊహించగలిగాడు ఇంత అందమైన ప్రపంచాన్ని అని ఎన్నో సార్లు ఆశ్చర్య పోయాను ..
ఎందుకో “రామ్ తేరి గంగ మైలి” తరవాత అతడి మేజిక్ పోయిందనిపించినా , అప్పటి వరకూ అతడందించిన గీతాలు ఓ జీవిత కాలానికి సరి పోయేలా చేసాయి.
నా జ్ఞాపకాల్లో అతడి పాటలు ఎప్పుడూ వినిపిస్తుంటాయి … ఘుంగ్రూ కీ తరా..

Advertisements
This entry was posted in పాటలు. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s